Bacteriële Ziekten

Home About Us Organogram Bacteriële Ziekten Voedselgebonden en hoogpathogene zoönoses en antibioticumresistentie (ZOOABR)

Operationele Eenheid

Voedselgebonden en hoogpathogene zoönoses en antibioticumresistentie (ZOOABR)


Voedselgebonden en hoogpathogene zoönoses en antibioticumresistentie (ZOOABR)


TEL :          +32 (0)2/ 379 04 41
FAX :          +32 (0)2/ 379 06 70

Taken en Missie

Opdracht

De opdracht van deze dienst heeft vooral betrekking op voedselgebonden (vooral Salmonella maar eveneens zoönotische E. coli) en hoog pathogene bacteriële zoönotische agentia en op de problematiek van de antibioticumresistentie bij levende dieren. We verbeteren de diagnose van deze infecties en nemen deel aan de preventie en de behandeling ervan. Op die manier dragen we bij tot een verhoogde gezondheidsstatus van de dieren en tot een verbetering van de voedselveiligheid.

 

Nagestreefde doelstellingen

Wetenschappelijke activiteiten

Ontwikkelen van referentietaken met betrekking tot de bacteriële agentia waarvoor het laboratorium Nationaal Referentielaboratorium (NRL) is:

Ontwikkelen van bacteriologische, moleculaire en serologische testen voor de detectie en typering van de agentia
Evaluatie en validatie van nieuwe testen
Uitbouwen en beheren van referentiemateriaal voor de diagnostische testen

Uitbouw van een portfolio met onderzoeksactiviteiten in het domein van de agentia waarvoor het laboratorium NRL is

Studie van de interactie van de agentia met hun gastheer
Voorkomen en de spreiding van de agentia
Bijdragen tot de preventie en behandeling van de infecties
Risicoanalyse van het voorkomen van deze agentia

Ontwikkeling van een wetenschappelijke en technische omkadering die toelaat doctorandi en stagiaires op te leiden.

Dienstactiviteiten

Uitvoeren van de diagnostiek en de referentietaken volgens de geldende kwaliteitsnormen (o.a. ISO 17025)

Detectie en typering van bacteriële agentia en uitvoeren van serologische testen voor de diagnostiek
Controle van nieuwe loten van antigenen en kits
Deelname aan monitoringsprogramma's van de overheid

Expertise omtrent de bewaking en bestrijding van deze bacteriële agentia opbouwen en ten dienste stellen van de overheid

Nationaal Referentielaboratorium voor:

 • Antibioticumresistentie
 • Bioterrorisme (Yersinia pestis, Bacillus anthracis, Burkholderia mallei en B. pseudomallei)

 • Mycoplasma

 • Salmonella

 • Zoönotische E. coli

 

Beoogde resultaten

 • Laboratoriumanalyses uitvoeren volgens de kwaliteitsnormen en binnen de afgesproken deadlines;
 • Indien nodig, aanpassen van de referentietaken aan de behoeften van de aanvrager of aan nieuwe technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen;
 • Indienen van onderzoeksprojecten voor externe financiering (als coördinator of partner, nationaal of internationaal);
 • Publicatie van onderzoeksresultaten in peer reviewed tijdschriften;
 • Deelnemen aan monitoringsprogramma's of andere studies die door de overheid opgezet worden;
 • Deelnemen aan nationale en internationale expertgroepen omtrent de thema's waarvoor het laboratorium NRL is.

 

Praktische werkregelingen

 

 • BSL1 en BSL2 lokalen voor het werken met laag-pathogene kiemen en met celculturen, voor serologisch en moleculair biologisch werk;
 • Toegang tot een BSL3 laboratorium, inclusief animalarium voor kleine laboratoriumdieren, voor het werken met hoog-pathogene kiemen;
 • Toegang tot instrumentarium zoals (RT )PCR, DNA sequencer d.m.v capillaire elektroforese, PFGE, geldocumentatiesysteem, software voor bio-informatica, Sensititer (MIC bepalingen); toestel om micro-array te analyseren;
 • Toegang tot lokaal voor de bereiding van voedingsbodems, lokaal met 80° diepvriezers, lyofilisator, donkere kamer met microscopen, FACS;
 • Collectie van > 5 000 bacteriële stammen ;
 • Een integratie in netwerken die een nauwe samenwerking met de voornaamste stakeholders (FAVV, FOD, EU Sanco), andere Belgische en internationale organisaties (b.v. ARSIA/DGZ, de universiteiten, RCO, IWT, FRIA, EFSA, WIV, OIE, FAO, ...) en met zusterinstituten in Europa toelaat.

 Verantwoordelijke van de Eenheid

Pierre Wattiau


Samenstelling van het team


Tel
Fax
E-mail
Boland Cécile+32 (0)2 379 04 38 +32 (0)2 379 06 70 Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
Callens Bénédicte+32 (0)2 379 04 16 +32 (0)2 379 06 70 Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
Jasson Vicky+ 32 (0)2 379 04 27+32 (0)2/ 379 06 70 Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
Peeters Laura+32 (0)2 379 04 35+32 (0)2 379 06 70 Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
Wattiau Pierre+32 (0)2/ 379 04 41+32 (0)2/ 379 06 70 Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken