Bacteriële Ziekten

Home About Us Organogram Bacteriële Ziekten Bacteriële Zoönoses van Nutsdieren (ZOOBAC)

Operationele Eenheid

Bacteriële Zoönoses van Nutsdieren (ZOOBAC)


Bacteriële Zoönoses van Nutsdieren (ZOOBAC)


TEL :          + 32 (0)2/ 379 04 40
FAX :          +32 (0)2/ 379 06 70

Taken en Missie

Opdracht


De opdracht van deze dienst heeft betrekking op bacteriële agentia die abortus veroorzaken bij herkauwers (vooral brucellose en Q Fever) en bij paarden, en op mycobacteriën (vooral rundertuberculose en paratuberculose). We verbeteren de diagnose van deze infecties en nemen deel aan de preventie en de behandeling ervan. Op die manier dragen we bij tot een verhoogde gezondheidsstatus van de dieren en tot een verbetering van de voedselveiligheid en van bepaalde dierlijke producten.

 

Nagestreefde doelstellingen

 

Wetenschappelijke activiteiten


Ontwikkelen van referentietaken met betrekking tot de bacteriële agentia waarvoor het laboratorium Nationaal Referentielaboratorium (NRL) is:

Ontwikkelen van bacteriologische, moleculaire en serologische testen voor de detectie en typering van de agentia

De evaluatie en validatie van nieuwe testen

Uitbouwen en beheren van referentiemateriaal voor de diagnostische testen

Uitbouw van een portfolio met onderzoeksactiviteiten in het domein van de agentia waarvoor het laboratorium NRL is

De studie van de interactie van de agentia met hun gastheer
Het voorkomen en de spreiding van de agentia
Bijdragen tot de preventie en behandeling van de infecties
Risicoanalyse van het voorkomen van deze agentia
Ontwikkeling van een wetenschappelijke en technische omkadering die toelaat doctorandi en stagiaires op te leiden.

 

Dienstactiviteiten


Uitvoeren van de diagnostiek en de referentietaken volgens de geldende kwaliteitsnormen (o.a. ISO 17025)

De detectie en typering van bacteriële agentia en uitvoeren van serologische testen voor de diagnostiek
De controle van nieuwe loten van antigenen en kits
Deelname aan monitoringsprogramma's van de overheid

Expertise omtrent de bewaking en bestrijding van deze bacteriële agentia opbouwen en ten dienste stellen van de overheid

 

Nationaal Referentielaboratorium voor:

 

 • Brucellose (dier & mens)
 • Q Fever
 • Rundertuberculose
 • Paratuberculose
 • Besmettelijke baarmoederontsteking bij paarden (CEM)
 • Dourine
 • Rundertrichomonase
 • Chlamydophila abortus
 • (Campylobacter fetus)
 • Tularémie
 • Leptospirose

 

Beoogde resultaten

 

 • Laboratoriumanalyses uitvoeren volgens de kwaliteitsnormen en binnen de afgesproken deadlines;
 • Indien nodig, aanpassen van de referentietaken aan de behoeften van de aanvrager of aan nieuwe technologische ontwikkelingen en mogelijkheden;
 • Indienen van onderzoeksprojecten voor externe financiering (als coördinator of partner, nationaal of internationaal);
 • Publicatie van eigen onderzoeksresultaten in peer reviewed tijdschriften;
 • Deelnemen aan monitoringsprogramma's of andere studies die door de overheid opgezet worden;
 • Deelnemen aan nationale en internationale expertgroepen omtrent de thema's waarvoor het laboratorium NRL is.

 

Praktische werkregelingen

 

 • BSL1 en BSL2 lokalen voor het werken met laag-pathogene kiemen en met celculturen, voor serologisch en moleculair biologisch werk;
 • Toegang tot een BSL3 laboratorium, inclusief animalarium voor kleine laboratoriumdieren, voor het werken met levende, hoog-pathogene kiemen;
 • Toegang tot instrumentarium zoals (RT )PCR, DNA sequenator, PFGE, geldocumentatiesysteem, software voor bio-informatica, Sensititer (MIC bepalingen);
 • Toegang tot lokaal voor de bereiding van voedingsbodems, lokaal met 80° diepvriezers, donkere kamer met microscopen, hot-room voor werken met isotopen, FACS, Luminex array detectiesysteem;
 • Collectie van bacteriële isolaten;
 • Nauwe samenwerking met de overheid (FAVV, FOD) en andere nationale en internationale organisaties (b.v. RCO, IWT, FRIA, EU, EFSA, WIV, ...).
 • Een integratie in netwerken die een nauwe samenwerking met de voornaamste stakeholders (FAVV, FOD, EU Sanco), andere Belgische en internationale organisaties (b.v. ARSIA/DGZ, de universiteiten, RCO, IWT, FRIA, EFSA, WIV, OIE, FAO, ...) en met zusterinstituten in Europa toelaat.Verantwoordelijke van de Eenheid

David Fretin


Samenstelling van het team


Tel
Fax
E-mail
Escobar Luisa +32 (0)2 379 04 57 Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
Fretin David+ 32 (0)2/ 379 04 40+32 (0)2/ 379 06 70 Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
Hanot Delphine+32 (0)2 379.04.57+32 (0)2/ 379 06 70 Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
Mori Marcella+32 (0) 2 379 04 43+32 (0)2 379 06 70 Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
Roupie Virginie+32 (0) 2 379 04 54+32 (0) 2 379 06 70 Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken