Chemische Veiligheid van de Voedselketen

Home About Us Organogram Chemische Veiligheid van de Voedselketen

Operationele Directie

Chemische Veiligheid van de Voedselketen


Organogram : Karine Vandermeiren


Operationeel Directeur:

Karine Vandermeiren

Tel : +32 (0)2/ 769 22 33

Fax : +32 (0)2/ 769 23 05

Gsm : +32 (0)494 14 74 25

E-mail : Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Taken en Missie

Missie

De operationele directie "Chemische veiligheid van de voedselketen" :

 • Verzekert een geïntegreerd onderzoek van de chemische veiligheid van de voedselketen door middel van een nauwkeurige evaluatie van de risico's
 • Stelt aan de stakeholders de gevalideerde analyseresultaten en het advies van experts ter beschikking
 • Heeft als doel een proactieve ondersteuning van het voedselveiligheidsbeleid te bieden

 

De bestaansreden van deze operationele directie is erover te waken dat de plantaardige en dierlijke productie voor voedingsdoeleinden vrij is van ongewenste chemische bestanddelen of bestanddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

 

van de landbouwvork tot de vork


Taken

 

Chemische veiligheid van de voedselketen

De dienst "Spoorelementen" richt haar onderzoek voornamelijk op minerale elementen die in zwakke concentratie aanwezig zijn in onze omgeving en in onze voeding en die problemen kunnen opleveren, of ze nu aanwezig zijn in te grote hoeveelheden (in het geval van Cadmium (Cd), Lood (Pb) , Arseen (As) en Kwik (Hg)) of in te kleine hoeveelheden (gebrek aan oligo-elementen).

 

Tegenwoordig wordt de nadruk meer gelegd op de bepaling van de exacte chemische vorm waaronder bepaalde van deze elementen zich in de voedselketen voordoen. Voor bepaalde chemische vormen zoals arsenobetaïne is de toxische impact verwaarloosbaar terwijl voor andere, zoals methylkwik, moet de aanwezigheid in bepaalde voedingsmiddelen zoals vis zo klein mogelijk zijn.

 

Daarnaast wordt ook bijzondere aandacht besteed aan nieuw opduikende risico's die een gevaar kunnen betekenen voor de veiligheid van de voedselketen zoals de aanwezigheid van nanopartikels en hormoonverstorende componenten (EDCs) in de voeding.


De dienst "Toxines & natuurlijke bestanddelen" is in de eerste plaats geïnteresseerd in de ontwikkeling van een sterk potentieel van chemische analyses op basis van de modernste technieken. Hierbij worden voornamelijk de mycotoxines (secundaire metabolieten van schimmels) beoogd, maar ook fytotoxines (afkomstig van planten zoals pyrrolizidine alkaloïden) vormen een potentieel gevaar voor de volks- en dierengezondheid .

 

De dienst heeft als voornaamste prioriteit ervoor te zorgen dat er instrumenten beschikbaar zijn waarmee de risico's beter geëvalueerd kunnen worden die verbonden zijn aan de aanwezigheid van mycotoxines in graangewassen en producten op basis van deze gewassen (brood, pasta, maïsvlokken, polenta, ...), veevoeder (hoofdzakelijk graangewassen en afgeleide producten zoals glutenvoer) en andere voedingsmiddelen. Het gaat in de eerste plaats om trichothecenen van het type A (bv. T2), type B (bv. Deoxynivalenol) en andere toxines van Fusarium zoals Ochratoxine A en andere toxines van Aspergillus en Penicillium.

 

Onderzoeksprojecten in de Operationele Directie

 

Lopende projecten

 • ZendonConvert - Investigation on the conversion profile of masked deoxynivalenol and zearalenone in the porcine and human gastrointestinal system
 • BioCov - Biomerkers als toegevoegde waarde bij de blootstellingsinschatting van chemische contaminanten in voeding
 • COMPAs - Analyse en risicokarakterisatie van arseenspecies in voedingssupplementen
 • Minoil - Mineral oil migration from cardboard food contact materials : hazard identification and exposure assessment of the Belgian population
 • To2DeNano - Towards a toxicologically relevant definition of nanomaterials
 • CEN - Determination of citrinin in food by LC-MS/MS
 • Nanoval - Validatie van methodes om nanomaterialen te karakteriseren via single particle ICP-MS, DLS en kwantitatieve TEM analyses


Afgeronden projecten (2014-2015)

 • Biomyco - Assessment of mycotoxin exposure in the Belgian population using biomarkers (CODA-CERVA Wetenschappelijke contact voor dit project  : Karine Vandermeiren)
 • Dwti-china - Mycotoxins and mycotoxigenic fungi in China: analytical tools, dietary exposure and Fusarium diversity (CODA-CERVA Wetenschappelijke contact voor dit project : Karine Vandermeiren)
 • Biotras - Bioavailability and speciation changes of arsenic from human nutrition: role of food preparation, conservation and digestion (CODA-CERVA Wetenschappelijke contact voor dit project : Ann Ruttens)
 • Nanorisk - Development of methods to assess the toxic effect of ingested manufactured nanoparticles on health (CODA-CERVA Wetenschappelijke contact voor dit project : Karine Vandermeiren)
 • Altpolycarb - Study of the possible migration risks of materials that come into contact with food for children younger than 3
 • Endomyco - Improving early detection of emerging vector borne diseases by using existing production and diagnostic data (CODA-CERVA Wetenschappelijke contact voor dit project : Heidi Demaegdt)
 • Foodcad - Modelling the uptake of cadmium in leaf and root crops (CODA-CERVA Wetenschappelijke contact voor dit project : Karine Vandermeiren)


Chemische veiligheid van de voedselketen


De Operationele Directie "Chimische veiligheid van de voedselketen" bevat volgende operationele diensten :


Operationele Eenheden

Spoorelementen

Toxines en Natuurlijke bestanddelen