Home About Us Organogram Bioveiligheid

Dienst

Bioveiligheid


Organogram : Hein Imberechts


Verantwoordelijke van de dienst:

Hein Imberechts

Tel : +32 (0)2/ 379 04 26

Fax : +32 (0)2/ 379 04 01

Gsm : +32 (0)474 98 98 43

E-mail : Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Taken en Missie

Bioveiligheid of het veilig werken met infectieus biologisch materiaal heeft als doel het personeel te beschermen tegen labo-geassocieerde infecties en te voorkomen dat kiemen vrijkomen in de buitenwereld.

Voor CODA-CERVA is het beleid voor bioveiligheid gericht op de specifieke risico's die verbonden zijn aan het manipuleren van besmettelijke tot zeer besmettelijke dierpathogenen en zoönotische agentia van risicoklasse 1 tot en met 4.

Om het geheel aan wetgeving en voorschriften (internationaal, nationaal en gewestelijk) op een efficiënte manier te implementeren in zijn laboratoria en dierenverblijven heeft CODA-CERVA verschillende specifieke instrumenten uitgewerkt, namelijk een aangepaste wetenschappelijke omkadering en opleiding van het personeel, een hoogtechnologische infrastructuur in Ukkel en Machelen en een bioveiligheidshandboek met aangepaste procedures .

De omkadering wordt gegarandeerd door de eenheid Bioveiligheid die is samengesteld uit een bioveiligheidsverantwoordelijke in samenwerking met het bioveiligheidscomité (samengesteld uit afgevaardigden van de diensten die met pathogenen werken) en het bureau bioveiligheid (overleg met de diensten Infrastructuur en Kwaliteit).

De taken van de bioveiligheidsverantwoordelijke omvatten onder andere het beheer van de vergunningen en van de bioveiligheidsprocedures, de coördinatie, uitwerking en opvolging van de risicoanalyses, de wetenschappelijke ondersteuning van het personeel en van de directie voor wat betreft de bioveiligheid, het geven van opleidingen, het uitvoeren van audits en contacten onderhouden met de officiële instanties die met bioveiligheid te maken hebben.

 

De dienst onderhoudt nauw contact met het netwerk van de Belgian Biosafety Profesionals wat toelaat om ervaring omtrent de bioveiligheid met andere organisaties te delen en de eigen expertise uit te breiden.