Afdrukken E-mail
Home arrow About Us arrow Organogram arrow Beleidsorganen

De Algemeen Directeur wordt in zijn taken ondersteund door 4 beleidsorganen

De Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad geeft richting aan de wetenschappelijke activiteit van het CODA-CERVA. Hij legt zijn adviezen voor aan de bevoegde Minister over de uitvoering van de opdrachten van CODA-CERVA met inbegrip van de dienstverlenende taken die verband houden met de wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten. Hij beoordeelt eveneens het jaarlijks vooruitgangsrapport van de wetenschappelijke projecten van CODA-CERVA.

Samenstelling

Prof. Bruno Goddeeris, professor aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van K.U. Leuven en aan de faculteit Diergeneeskunde van UGent, Voorzitter

Dr. Pierre Kerkhofs, Algemeen Directeur van CODA-CERVA, Vice-Voorzitter

Prof. Rik Ducatelle, professor aan de Faculteit Diergeneeskunde van UGent

Prof. Dirk Berkvens, professor aan het Instituut voor tropische Geneeskunde van Antwerpen

Prof. Yvan Larondelle, professor aan de Faculté des sciences agronomiques van Université Catholique de Louvain

Prof. Etienne Thiry, professor aan de Faculté de Médecine vétérinaire van de Université de Liège

Dr. Karine Vandermeiren, Operationeel Directeur CODA-CERVA

Dr. Thierry van den Berg, Operationeel Directeur CODA-CERVA

Dr. Frank Koenen, Operationeel Directeur CODA-CERVA

De Directieraad

De directieraad staat de algemeen directeur bij in het dagelijkse beheer van CODA-CERVA. Dit omvat o.m. de ontwikkeling van een strategische visie, de uitvoering van zijn managementplan en de operationele plannen voor wat betreft de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de aan CODA-CERVA toegekende opdrachten.

Samenstelling

Dr. Pierre Kerkhofs, Algemeen Directeur

Dr. Frank Koenen, Operationeel Directeur "Interacties en Bewaking"

Dr. Karine Vandermeiren, Operationeel Directeur "Chemische Veiligheid van de Voedselketen"

Dr. Thierry van den Berg, Operationeel Directeur "Virale Ziekten" en Operationeel Directeur a.i. "Bacteriële Ziekten"

De Jury (voor het wetenschappelijk personeel)

De Jury van CODA-CERVA stelt het functieprofiel op van het aan te werven wetenschappelijk personeel en de operationele directeurs, zij selecteert de kandidaten, stelt een rangschikking op en geeft een gemotiveerd advies aan de bevoegde Minister voor hun aanstelling.

De jury evalueert de aanvragen tot bevordering van het wetenschappelijk personeel en geeft hierover een gemotiveerd advies aan de bevoegde Minister.

Samenstelling

Voorzitter: Dr. Dirk Cuypers, Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Plaatsvervangend Voorzitter: Dr. Philippe Mortier, Directeur-Generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Verslaggever: Dr. Pierre Kerkhofs, Algemeen Directeur CODA-CERVA

Prof. Etienne Thiry, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Liège

Prof. Bruno Goddeeris, professor aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van K.U. Leuven en aan de faculteit Diergeneeskunde van UGent

De door het dossier betrokkene Operationeel Directeur

De Raad van Bestuur van de Rechtspersoonlijkheid

De Raad van Bestuur van de Rechtspersoonlijkheid verricht alle handelingen nodig voor het beheer van het vermogen van CODA-CERVA als een goede huisvader. Hij stelt daartoe o.m. de jaarlijkse begroting op evenals de rekeningen, de balans en de resultatenrekening van de rechtspersoonlijkheid. Hij werft het personeel aan dat nodig is voor het beheer van het vermogen en voor de uitvoering van de contracten afgesloten met overheidsdiensten of particulieren, natuurlijke of rechtspersonen.

Samenstelling

Dr. Pierre Kerkhofs, Voorzitter

Dr. Karine Vandermeiren, Departementshoofd CODA-CERVA, Secretaris

Dr. Thierry van den Berg, Operationeel Directeur CODA-CERVA

Prof. Georges Daube, Faculté de Médecine Vétérinaire de l'Ulg

Dr. Gerard Lamsens, DG4 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Dhr. Marc De Win, Diensten van de Voorzitter, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Dr. Koen Mintiens, Belgische Boerenbond

Mme Anna Granados, Fédération Wallonne de l'Agriculture