Home Wetenschappelijke Onderzoek Milieu, gezondheid en veiligheid ven de voedselketen
Afdrukken E-mail

Onderzoeksthema : Milieu, gezondheid en veiligheid van de voedselketen

Dit transversaal onderzoeksthema heeft tot doel om bestaande en toekomstige risico's met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen te identificieren en evalueren.


Milieu, gezondheid en veiligheid van de voedselketenDe voedselproductie kan vanuit diverse milieucomparimenten bedreigd worden: lucht, bodem en water.


Ook de voorspelde klimaatsverandering - "Global Change" - behoort tot één der bedreigingen voor de voedselketen. Maar ook de verdere verwerking van basisproducten van riek tot vork kan aanleiding geven tot problemen.


De eenheid ‘Milieu, Gezondheid en Veiligheid van de Voedselketen' staat dan ook in voor onderzoek naar de identificatie en evaluatie van de risico's voor de voedselveiligheid ten gevolge van nieuwe contaminanten (hormoonverstorende componenten, nanopartikels...) die via bepaalde schakels in de voedselketen kunnen terechtkomen (lucht, water, planten, dierlijke producten,verpakkingsmaterialen....)


Hierbij kunnen problemen van voedselveiligheid en gevolgen voor mens en dier in ruimere zin aan bod komen: contaminatie van voedsel en voeder aan de bron (door bodem-, lucht- of waterverontreiniging), dynamiek en transfer in de voedselketen, toxicologie, epidemiologie, risicoanalyse...


Omwille van de complexiteit en diversiteit aan disciplines en expertises die daarbij aan bod komen, wordt deze problematiek meestal uitgediept in het kader van extern gefinancierde onderzoeksprogramma's in partnership met andere wetenschappelijke instellingen.

Milieu, gezondheid en veiligheid van de voedselketen

Een aantal thema's die tot op heden aan bod kwamen, waren o.a.:
- Risico's verbonden aan ‘novel foods' en voedingssupplementen (FOODINTER)
- Hoe veilig is het gebruik van afvalwaterslib voor de landbouwproductie? (SLUDGE, FERTIDIOX)
- Heeft ozonverontreiniging een invloed op de voedsel- en voederkwaliteit van koolgewassen? (OFFQ)
- Risico's van hormoonverstorende componenten in de voeding, o.a. via migratie uit voedselcontactmaterialen (ALTPOLYCARB)
- Hormoonverstorende eigenschappen van voedselcontaminanten (phtalaten, mycotoxines,...) (ENDOMYCO)