Home News Het WIV en het CODA nemen samen deel aan het Europese gemeenschappelijke programma ‘One Health EJP’
Afdrukken E-mail

Het WIV en het CODA nemen samen deel aan het Europese gemeenschappelijke programma ‘One Health EJP’

 

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) vertegenwoordigen ons land in het kader van het Europese gemeenschappelijke programma ‘One Health’ (One Health European Joint Programme). Het concept van ‘One Health’ of ‘één gezondheid’ berust op een eenvoudig postulaat: de gezondheid van de mens is nauw verbonden met de gezondheid van het dier en met hun leefmilieu.

 

De steun aan de internationale en nationale gezondheidsautoriteiten versterken
De deelname van het WIV en het CODA aan het Europese gemeenschappelijke programma ‘One Health’ wijst op het feit dat de twee instellingen noodzakelijk zijn op het gebied van de gezondheid van mens en dier op zowel nationaal als internationaal niveau. In dat opzicht fuseren het WIV en het CODA binnenkort tot een nieuwe federale instelling, Sciensano, met als doel de uitdagingen in de toekomst met nog meer efficiëntie en energie aan te gaan.

 

Een grensoverschrijdende onderzoeksgemeenschap ontwikkelen
De Europese gemeenschappelijke programma’s (European Joint Programmes, EJP) zijn een relatief recent instrument, door de Europese Commissie in het leven geroepen in het kader van haar strategie ‘Horizon 2020. Het programma ‘One Health EJP’ heeft als hoofddoel een geïntegreerde grensoverschrijdende onderzoeksgemeenschap te vormen die gespecialiseerd is in de strijd tegen voedselgerelateerde zoönosen, antimicrobiële resistentie en opduikende infectieziekten. Het programma wil de samenwerking tussen de verschillende referentielaboratoria binnen de Unie kracht bijzetten en de transdisciplinaire samenwerking bevorderen door middel van gemeenschappelijke integratie- en onderzoeksprojecten evenals opleidings- en vormingsactiviteiten.

 

De expertise binnen een Europees netwerk ter beschikking stellen
In overeenstemming met de aanpak ‘Preventie-Detectie-Antwoord’, concentreert het Europese programma ‘One Health’ zich op de bestudering van infectieuze agentia zoals bacteriën, hun toxines of nog, de virussen die de barrières tussen de soorten dreigen te doorbreken. In elke deelnemende lidstaat hebben de bevoegde gezondheidsautoriteiten (in ons land de FOD Volksgezondheid en het FAVV) één organisatie aangewezen die actief is op het gebied van de volksgezondheid/geneeskunde en één organisatie die gespecialiseerd is op het vlak van de voeding/diergeneeskunde in de strijd tegen infectieziekten. In januari 2018 zullen het WIV en het CODA zich aansluiten bij het netwerk ‘One Health EJP’, samengesteld uit 41 referentielaboratoria en onderzoekscentra verspreid over 19 landen van de Unie. Het CODA treedt op als adjunct-coördinator van het programma ‘One Health EJP’ en leidt de organisatie van de gemeenschappelijke onderzoeksprojecten in goede banen.

Het consortium ‘One Health EJP’ zal interageren met de voogdijministers van de samenstellende instellingen, met een externe wetenschappelijke adviesraad (External Scientific Advisory Board) en met het comité van de belanghebbenden (Stakeholders Committee, zoals het ECDC en het EFSA).

Voor toelichtingen over het gemeenschappelijke onderzoeksprogramma ‘One health EJP’ kan u de website van de Europese Commissie raadplegen.