Home News Het Anses en het CODA zetten hun samenwerking nog drie jaar voort
Afdrukken E-mail

In juni 2009 en december 2014 hebben het Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) een overeenkomst ondertekend met als doel hun samenwerking op het gebied van ziektes bij mensen en dieren, al dan niet verband houdend met voeding, en op het gebied van voedselveiligheid te versterken. Er is ook meteen een specifieke overeenkomst voor mond- en klauwzeer alsook catarraalkoorts bij schapen ondertekend.


Deze twee verbintenissen zijn maandag 18 september 2017 voor een periode van drie jaar verlengd. De vruchtbare samenwerking waaruit al mooie realisaties zijn voortgevloeid, krijgt dus een vervolg. Beide instellingen hebben samen al deelgenomen aan tal van onderzoeksprojecten betreffende de diergezondheid en de voedselveiligheid, meer bepaald in het kader van de vereniging MED-VET-NET voor onderzoek naar zoönosen en de Europese onderzoeksgroep EPIZONE (internationaal netwerk van instituten voor veterinair onderzoek actief op het vlak van besmettelijke dierziektes en ziektes die kunnen worden overgedragen op de mens).


De wetenschappelijke samenwerking met Anses is eveneens uitgebreid op het gebied van de analytische referentie, in het bijzonder wat mond- en klauwzeer alsook catarraalkoorts bij schapen betreft. Bovendien hebben de instituten een gezamenlijke kandidaatstelling als Europees referentielaboratorium voor mond- en klauwzeer (EU-RL) ingediend bij de Europese Commissie.

De verlenging van de overeenkomst is een uitstekende opportuniteit die de weg opent voor nieuwe projecten met als doel een gecoördineerde mobilisatie van het CODA en Anses in het licht van de uitdagingen voor de gezondheid op het Europese grondgebied.