Home News Werkbezoek van Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris bevoegd voor Volksgezondheid en Voedselveiligheid
Afdrukken E-mail
Op 2 mei 2017 heeft Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris bevoegd voor Volksgezondheid en Voedselveiligheid, de gebouwen van de toekomstige Belgische gezondheidsinstelling bezocht. Dit nieuwe instituut met als naam ‘Sciensano' is gestoeld op het ‘One Health' principe (‘één gezondheid'), waarbij de gezondheid van mensen verbonden is met de gezondheid van dieren en van de omgeving. Sciensano zal dit najaar ontstaan uit de fusie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) met het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA).

 

Het bezoek vond plaats in het kader van een dag gewijd aan België, in aanwezigheid van Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Willy Borsus, federaal minister van Middenstand en Landbouw, en een delegatie van hoge functionarissen van zowel de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie als meerdere federale gezondheidsadministraties.

 

De heer Andriukaitis en de federale ministers hebben nagenoeg twee uur gesproken met doorgewinterde wetenschappers van het CODA en het WIV. Tijdens hun bezoek kregen zij ook de gelegenheid om de werking van de drie analyse- en onderzoekslaboratoria van dichtbij te bekijken.

 

De onderwerpen die de Europese en Belgische gezondheidsautoriteiten bezighouden en die tijdens het werkbezoek werden aangesneden, hadden betrekking op de antibioticaresistentie, overdraagbare ziekten -in het bijzonder aviaire en humane influenza- en tot slot, de strijd tegen besmettelijke nodulaire dermatose (Lumpy Skin Disease), een dierziekte die in 2015 in Oost-Europa opdook. Het CODA biedt onderdak aan het Europese referentielaboratorium voor besmettelijke nodulaire dermatose en speelt dan ook een cruciale rol in de bescherming van de Europese veestapel tegen de uitbreiding van de epidemie.

 

De heer Andriukaitis wenste wetenschappers van het CODA én het WIV te ontmoeten, omdat de activiteiten van de twee wetenschappelijke instellingen, die in de nabije toekomst fuseren, complementair zijn. "Naast de evidente hoofddoelstelling om toe te zien op een bevolking en veestapel in goede gezondheid, sluit deze evolutie naar een efficiënt gebruik van de middelen naadloos aan bij de groeistrategie ‘Europa 2020', waarmee de Europese Unie onder meer streeft naar slimme, duurzame en inclusieve groei die de vooruitgang van iedereen bevordert", zei de heer Andriukaitis bij aanvang van het werkbezoek.