Home News CODA werd geselecteerd als Europees Referentielaboratorium op het gebied van ziekten veroorzaakt door capripox virussen
Afdrukken E-mail

CODA werd geselecteerd als Europees Referentielaboratorium op het gebied van ziekten veroorzaakt door capripox virussen.

eu

De Capripoxvirussen (CPPV) behoren tot de familie Poxviridae en bestaan uit het Lumpy skin disease virus (LSDV) of nodulaire dermatose, de schapenpokken (SPPV) en geitenpokken (GTPV). Nodulaire dermatose (LSD) is een virusziekte bij runderen gekenmerkt door koorts, daling van de melkproductie, gewichtsverlies, lymfadenopathie en de ontwikkeling van pokkenletsels (nodulen) in de huid, vooral bij naïeve dieren. LSDV wordt vooral via bijtende vliegen overgedragen, maar directe en indirecte transmissie kunnen ook voorkomen. LSD wordt beschouwd als een grensoverschrijdende ziekte die internationale samenwerking en coördinatie vereist. De ziekte veroorzaakt ernstige productie verliezen en haar aanwezigheid resulteert in belangrijke belemmeringen voor de internationale handel in dieren en dierlijke producten. De ziekte is endemisch in veel Afrikaanse en Aziatische landen en heeft zich de afgelopen tien jaar snel verspreid in het Midden-Oosten, met inbegrip van Turkije. Sinds 2014 werd LSD steeds belangrijker in het kader van de EU, en vooral sinds de introductie in Griekenland in 2015. In april 2016 dook LSD opnieuw op in Griekenland en is het voor de eerste keer verspreid naar Bulgarije, Macedonië, Servië, Kosovo, Albanië en Montenegro.

 

De dienst Vesiculeuse en Exotische Ziekten van het CODA is het Belgisch nationaal referentielaboratorium voor LSDV, SPPV en GTPV. De Eenheid Vesiculeuse en Exotische Ziekten, in nauwe samenwerking met de Eenheid Moleculair Platform en het team van het Proefcentrum te Machelen, heeft een leidende positie op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, evaluatie en implementatie van diagnostiek, vaccins en controlemaatregelen voor Capripokken. De baanbrekende rol van deze eenheid in de huidige CPPV epidemie in Europa wordt internationaal erkend. Een onafhankelijk Europees comité van deskundigen heeft het CODA geselecteerd als eerste kandidaat voor EU-Ref Lab en deze selectie werd unaniem aanvaard door het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders (PAFF). De Europese Commissie heeft nu voorgesteld aan het Europees Parlement om het CODA te nomineren. Als er geen bezwaren worden ingediend binnen 3 maanden, zal op 1 januari 2017 de benoeming een feit zijn.

 

Met deze selectie worden belangrijke taken en bevoegdheden op het gebied van CPPV toegewezen aan de Eenheid Vesiculeuse en Exotische Ziekten (in het verlengde van de bestaande taken) zoals

- Een netwerk van EU nationale referentielaboratoria (NRL) coördineren en optimale methoden voor de diagnose van LSDV, SPPV en GTPV voorstellen
- De EU Nationale Ref Labs (NRLs) in hun functies ondersteunen
- Informatie verzamelen en verspreiden en opleidingen voorzien
- Experimenten en veldproeven uitvoeren met als doel de controle van LSD, SPV en GPV te verbeteren
- Een jaarlijkse bijeenkomst organiseren voor NRLs en de toegepaste testen en normen voor de diagnose van CPPV in de EU evalueren.

Een lijst van prioritaire activiteiten zal worden opgesteld in overleg met de EC