Afdrukken E-mail

Medische analyses (klinische biologie)

1. Brucellose

Als Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor humane brucellose voert CODA-CERVA klinische biologie-analyses uit om Brucella infecties bij de mens aan te tonen.

De beschikbare analyses zijn de serologische bevestiging door ELISA en door Bengaals Roze, bacteriologische isolering en (klassieke een moleculaire) typering van Brucella sp.

Omwille van ons statuut van NRC is er geen facturatie van deze analyses aan de voorschrijvende arts.

Informatiefiches over humane Brucellose zijn beschikbaar op de site voor aangifte van overdraagbare ziekten van het Waalse gewest (https://www.wiv-isp.be/matra/CF/fiches.aspx) of bij het agentschap zorg en gezondheid (link).

Procedure

De stalen moeten worden afgenomen volgens de voorwaarden in de afnamegids en vergezeld gaan van een ingevuld formulier voor analyse-aanvraag. Ze kunnen elke werkdag van 8u00 tot 17u00 bij CODA-CERVA worden afgegeven of per post worden verstuurd.

De verzendings- en transportvoorwaarden moeten voldoen aan de heersende bioveiligheidsnormen, zoals beschreven in de gids.

2. Andere infectieziekten


Het aanvraagformulier voor analyse van de verschillende brucellose-infecties vindt u hier.

 

Verdere informatie zijn beschikbaar op de websites :


- https://nrchm.wiv-isp.be.


- https://www.wiv-isp.be/epidemio/epifr/index8.htm