Home About Us

Wetenschap ten dienste van veilige voedselproductie en dierengezondheid

In het kader van een duurzame en maatschappelijk aanvaardbare landbouw, draagt het CODA-CERVA door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening bij tot een pro-actief beleid inzake veilige voedselproductie, dierengezondheid en volksgezondheid op federaal en internationaal niveau.

De kernactiviteiten van het CODA bestaan uit beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en efficiënte dienstverlening inzake:

  • Epidemische, endemische en opduikende overdraagbare ziekten bij dieren

  • Zoönosen en opduikende infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen

  • Contaminanten evenals de kwaliteit van het leefmilieu in het kader van een veilige voedselproductie

  • Epidemiologie: surveillance, risicoanalyse en moleculaire epidemiologie


Om meer te weten over de missies van het CODA-CERVA, evenals over onze activiteiten in de verschillende domeinen van wetenschappelijk onderzoek, referentietaken, crisisinterventie, kwaliteitscontrole en internationale relaties, klik hier!