Home Dienstverleningen Agrochemische analyses
Agrochemische analyses Afdrukken E-mail

Aanvraag voor chemische analyses bij het CODA-CERVA

Het CODA-CERVA biedt als dienstverlening een reeks van chemische analyses aan.

 

Het samenvattend overzicht (Klik hier ) biedt u informatie over:

 • het soort geanalyseerde mengsels (mycotoxinen, glucosinolaten, sporenelementen, varia),
 • het type analyseerbare matrix (granen, dierlijke weefsels, gronden, ...),
 • de gebruikte methode,
 • de vereiste duur in werkdagen,
 • de prijs

Bepaalde analyses worden gerealiseerd onder accreditatie (indien logo Belac belac aanwezig is) en andere zijn dit in het kader van transversaler of prospectief onderzoek (screening).
In die laatste gevallen wordt aangeraden om ons te contacteren, om beter aan uw verwachtingen te voldoen (zie contactpersonen in het tabel ).


Procedure:

Om een analyse te bestellen bij het CODA-CODA volstaat het om over te gaan tot het
1. downloaden,
2. afdrukken en
3. invullen van twee documenten

- administratief PDF formulier voor CODA-Tervuren (agrochemische analyses)

- analyseaanvraag PDF formulier voor CODA-Tervuren (agrochemische analyses)

 • Het eerste document (klantenfiche) is bedoeld om informatie over u te verzamelen, teneinde u de resultaten te kunnen opsturen en de facturatie op te stellen. Er wordt u aangeraden om een kopie te bewaren van dit ingevuld formulier om het administratieve werk te vergemakkelijken bij een latere nieuwe bestelling.
 • Het tweede document is de bestelling zelf, in de vorm van een overzicht.

In dit overzicht moeten de volgende zaken zijn opgenomen:

 • *een beschrijving van uw stalen,
 • *de bewaaromstandigheden
 • *de gevraagde analyse(s): u dient daarvoor de keuzelijst te gebruiken die is opgenomen in het formulier.

Opgelet! Voor elke gecombineerde analyse (bijv. Cd en Pb) is het nodig om voor elke gevraagde analyse een lijn in te vullen.

4. Van zodra die documenten zijn ingevuld voegt u ze bij uw stalen voor CODA en u stuurt dit alles op ter attentie van de contactpersoon vermeld op dit overzicht.

 

Gelieve uw geëtiketteerde stalen te laten afleveren bij het CODA-CERVA zodat de overeenkomst met het bijgevoegd bestelformulier duidelijk is, en er geen andere interpretaties of bijkomende vragen mogelijk zijn.

 

Alvast bedankt.