Afdrukken E-mail

Aviaire influenza (AI)

ANDERE NAMEN :

Vogelpest, vogelgriep, hoogpathogene aviaire influenza

ALGEMENE INFORMATIE :

  • Family: Orthomyxoviridae, genus: Influenzavirus A
  • Aangifteplichtige ziekte : Ja

IN EEN PAAR LIJNEN :

Aviaire influenzaInfluenzavirussen zijn gesegmenteerde negatief strengige RNA-virussen die ondergebracht worden in de familie van Orthomyxoviridae in drie geslachten: influenzavirus A, B en C. Enkel influenza A virussen veroorzaken natuurlijke infecties van vogels.


Influenzavirussen van het type A worden verder onderverdeeld in subtypes gebaseerd op de antigene relaties in de glycoproteïnen hemagglutinine (H) en neuraminidase (N) aan het oppervlak. Momenteel zijn er 16 H- (H1-H16) en 9 N-subtypes (N1-N9) herkend. Elk virus heeft één H- en één N-antigen, blijkbaar in om het even welke combinatie; alle subtypes en de meerderheid van mogelijke combinaties zijn geïsoleerd vanuit wilde vogelsoorten.


De huidige EU-wetgeving (CEC, 1992) definieert aviaire influenza als "een besmetting van pluimvee veroorzaakt door om het even welk influenza A virus dat een IVPI heeft in zes weken oude kippen groter dan 1,2 of enige andere besmetting met influenza A virussen van H5- of H7-subtype waarvoor nucleotidesequencing de aanwezigheid heeft aangetoond van meerdere basische aminozuren aan de breukzijde van het hemagglutinine".


Er is echter aangetoond dat H5 en H7 HPAI optreden in pluimvee vanuit LPAI-progenitoren. Aangezien de economische impact van crisis verminderd kon worden door geanticipeerde controlemaatregelen, staat de nieuwe voorgestelde EU-definitie voor aviaire influenza nu gedefinieerd als "een besmetting van pluimvee of andere vogels veroorzaakt door om het even welk influenza A virus van het H5- of H7-subtype of door om het even welk influenzavirus met een IVPI groter dan 1,2".
Dit betekent dat de term aviaire influenza nu van toepassing is op alle virussen van het H5- of H7-subtype ongeacht de virulentie voor pluimvee.
Aviaire influenza is een aanzienlijke bedreiging voor de pluimvee-industrie met een grote economische impact.Aviaire influenza


H5N1 in Azië is een nooit eerder voorgekomen gebeurtenis in de geschiedenis van influenza gezien zijn enorme verspreiding en endemie, zijn hoogste virulentie en uitbreidende aantal gastheren. Het gebrek aan een vroegtijdig waarschuwingssysteem en snelle controle in Aziatische landen heeft ervoor gezorgd dat de circulatie en evolutie van het virus geleid heeft tot een groter wordende virulentie (Z-genotype) en adaptatie aan nieuwe gastheren zoals eenden, wilde vogels en zoogdieren.
In deze context kan elke beweging een grote risicofactor worden (handel, verkeer, migratie...).

In maart 2013 is het H7N9 virus voor het eerst bij de mens opgedoken in Shanghai waar het tot op heden heeft geleid tot 43 bevestigde overlijdens op 134 geregistreerde infectiegevallen (volgens WHO van 15 juli 2013). De virulentie van dit subtype is hoog bij de mens; het doodt binnen de 15 dagen één geval op vijf en zijn morbiditeit overschrijdt die van H5N1. Gelukkig is er tot op heden geen enkele interhumane transmissie vastgesteld, een essentiële voorwaarde voor een influenza virus om pandemisch te worden. In tegenstelling echter tot H5N1 is H7N9 zwak pathogeen voor pluimvee, wat de rol van het pluimvee als reservoir in vraag stelt en de bewaking naar het virus bemoeilijkt, daar de kadavers van met H5N1 geïnfecteerde vogels als merkers fungeerden.


Aviaire influenzavirussen zijn erg variërend en erg onvoorspelbaar wat betreft het risico voor de gezondheid bij dieren en mensen. Ze kunnen niet uitgeroeid worden uit reservoirs van wilde vogels en zodra ze geïntroduceerd worden bij gedomesticeerd pluimvee, is de controle erop vaak moeilijk. Om al deze redenen betekenen ze een aanzienlijk uitdaging voor wetenschappers, beleidsvormers en risicomanagers en benadrukken ze de nood aan samenwerking tussen openbare en diergezondheidsinstanties.

 

Talrijke onderzoeken naar de evolutie van aviaire influenzavirussen en het krijgen van virulentie tijdens circulatie in kippen, hebben al duidelijk aangetoond dat elk H5- en H7-virus potentieel gevaarlijk is. De kans van een mutatie van een LPAI in een HPAI is onzeker en hangt af van vele factoren.

 

Gezien het zoönotisch potentieel van sommige aviaire influenza's is surveillance van de situatie op het terrein en voorbereid zijn op een crisis van essentieel belang.


ROL VAN HET CODA-CERVA :

  • DIAGNOSE

Het CODA-CERVA is het belgisch nationaal referentielaboratorium voor aviaire influenza.
Aviaire influenzaGedane tests
- virusisolatie, Ag-ELISA, real-time RT-PCR
- sequencing en biocomputing
- serologie: IHA, ELISA, SN test

  • ONDERZOEK

- Ontwikkeling van diagnose-instrumenten en testen van vaccins
- Meting van immuniteit (aangeboren en verworven: humoraal, door cel veroorzaakt, plaatselijk)
- Pathogenese (adaptatie, virulentie)
- Toezicht bij wilde vogels

  • EXPERTISE
Het laboratorium heeft de nodige expertise en faciliteiten om het virus te isoleren in veilige omstandigheden. Het personeel heeft ervaring met serologische tests, virusisolatie en moleculaire diagnose van het AI-virus vanuit klinische monsters.

Th. van den Berg en S. Van Borm zijn lid van het panel van deskundigen in AI van EFSA (European Food Safety Authority) . Th. Van den Berg en S. Marché zijn leden van de OFFLU-groep (gezamenlijk OIE (World Organisation for Animal Health)-FAO-netwerk van expertise over influenza). Het laboratorium organiseert FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)-vormingen over aviaire influenza.


ONDERZOEKSPROJECTEN BIJ HET CODA-CERVA OVER DIT ONDERWERP (recente of lopende):


- FLUTRANS: Etude des mécanismes de transmission des influenzas aviaires H5 et H7 faiblement pathogènes chez la volaille (2012-2013)

- NEWFLUMDA: Développement d'une stratégie vaccinale contre NDV et hautement pathogène H5-IA efficace en présence d'anticorps maternels. (2012)

- BELVIR: Interaction virus - hôte aux premiers stades de l'infection (2012-2015)

- HVTIMMUNOVAC : Identification et analyse des mécanismes immunologiques, et les niveaux de protection consécutifs à l'administration de solutions vaccinales, commercialisées ou non, chez les volailles (2012-2014)


Aviaire Influenza


WETENSCHAPPELIJK TEAM :


Bénédicte Lambrecht
Sylvie Marché
Mieke Steensels
Fabienne Rauw


CODA-CERVA PUBLICATIES :

2010
- De Vriese J., Steensels M., Palya V., Gerdin Y, Moore D.K., Lambrecht B., Van Borm St, van den Berg T. Passive protection afforded by maternally derived antibody in chickens and the antibody's interference with the protection elicited by AI inactivated vaccines in progeny. Avian dis, 2010, 54 suppl 1, 246-252.

- Domanska-Blichrarz K, Minta Z, Smietanka K., Marché S., van den Berg T. H5N1 high pathogenicity avian influenza virus survival in different types of water. Avian diseases, 2010,54 suppl 1, 734-37.

- Garigliany MM, Habyarimana A, Lambrecht B, Van de Paar E, Cornet A, van den Berg T, Desmecht D. Influenza A strain-dependent pathogenesis in fatal H1N1 and H5N1 subtype infections of mice. Emerg Infect Dis. 2010,16(4):595-603.

- Lage Ferreira H., Lambrecht B., Van Borm S, Torrieri-Dramard L., Klatzmann D., Bellier B, van den Berg T Dominant epitope in the Hemagglutinin of avian highly pathogenic avian influenza H5N1 clade 1 virus by selection of escape mutants. Avian diseases, 2010, 54 suppl 1, 565-71.

- Lage Ferreira H, Pirlot J-F, Kaspers B, Kothlow S., van den Berg T, Lambrecht B. Development of specific enzyme-linked-immunosorbent assay to evaluate the duck immune response after experimental infection with H5N1 and H7N1 low pathogenic avian influenza viruses. Avian diseases, 2010, 54 suppl 1, 660-67.

- Torrieri-Dramard L, Lambrecht B, Ferreira HL, van den Berg T, Klatzmann D, Bellier B. Intranasal DNA Vaccination Induces Potent Mucosal and Systemic Immune Responses and Cross-protective Immunity Against Influenza Viruses. Molecular Therapy. (19 October 2010) | doi:10.1038/mt.2010.222).

- Van Borm St., Lage Ferreira H., van den Berg T., Fine quantification of Avian Influenza H5N1 escape mutant quasispecies populations using mutation-specific real-time PCR. Avian diseases, 2010, 54 suppl 1,558-64.

- Van Borm St, Suarez D.L., Boschmans M, Ozhelvaci O., Marche S., van den Berg T. Rapid detection of Eurasian and American H7 subtype Influenza A. viruses using a single TaqManMGB real-time RT-PCR. Avian diseases, 2010, 54 suppl 1, 632-38.

- Marché S., van den Berg T. Evaluation of different strategies for the use of ELISA tests as first screening tools for serologic surveillance of low pathogenic avian influenza in the Belgian poultry sector. Avian diseases, 2010, 54 sup 1, 627-31

- Marché S., Lambrecht B ,van den Berg T. Evaluation of different serologic markers for the early detection of Avian Influenza infection of chickens. Avian diseases, 2010, 54 suppl 1, 690-698.

- Marché S., van den Berg T. Evaluation of rapid antigen detection kits for the diagnosis of highly pathogenic Avian Influenza H5N1 infection. Avian diseases, 2010,54 suppl 1, 650-654.

- Welby S., van den Berg T, Marché S., Houdart Ph, Hooyberghs, Mintiens K. Redesigning the serological surveillance program for notifiable avian influenza in Belgian professional poultry holdings. Avian diseases, 2010,54, 597-605.

- Brochier B, Vangeluwe D. & van den Berg T. Alien Invasive Birds. Rev. Sci. Tech. OIE. 2010, 29 (2), 217-225.

2009
- Daviet S, Van Borm S, Habyarimana A, Ahanda ML, Morin V, Oudin A, van den Berg T, Zoorob R. Induction of Mx and PKR failed to protect chickens from H5N1 infection. Viral Immunol. 2009 Dec;22(6):467-72

- De Vleeschauwer A, Atanasova K, Van Borm S, van den Berg T, Rasmussen TB, Uttenthal A, Van Reeth K. Comparative pathogenesis of an avian H5N2 and a swine H1N1 influenza virus in pigs. PLoS One. 2009,4(8):e6662

- Koch G, Steensels M, van den Berg T. Vaccination of birds other than chickens and turkeys against avian influenza. Rev Sci Tech. 2009, 28(1):307-18

- Steensels M., Bublot M., Van Borm S, De Vriese J., Lambrecht B., Richard-Mazet A., Chanavat-Bizzini S., Duboeuf M., Le Gros FX, van den Berg T. Prime-boost vaccination with a fowlpox vector and an inactivated avian influenza vaccine is highly immunogenic in Pekin ducks challenged with Asian H5N1 HPAI. Vaccine. 2009 Jan 29;27(5):646-54.

- Van Reeth K, Braeckmans D, Cox E, Van Borm S, van den Berg T, Goddeeris B, De Vleeschauwer A. Prior infection with an H1N1 swine influenza virus partially protects pigs against a low pathogenic H5N1 avian influenza virus. Vaccine. 2009 Oct 23;27(45):6330-9.

- van den Berg T. The role of the legal and illegal trade of live birds and avian products in the spread of avian influenza. Rev sci tech Off Int Epiz, 2009,28(1),93-111

2008

- Van den Berg, T. & Houdart P. (2008). Avian Influenza outbreak management: action at time of confirmation, depopulation and disposal methods; the "Belgian experience" during the H7N7 highly pathogenic avian influenza epidemic in 2003. Zoonoses and Public Health. 55, 1: 54-64.

- van den Berg, T, Lambrecht, B., Marché, S., Steensels, M., Van Borm, S. & Bublot M. (2008) . Influenza vaccines and vaccination strategies in birds. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases. 31, 2-3: 121-165.


2007

- Rauw, F, Lambrecht B. & van den Berg T. (2007). Pivotal role of ChIFNgamma in the pathogenesis and immunosuppression of Infectious Bursal Disease. Avian Pathology. 36, 5: 367-374.

- Steensels, M., Van Borm, S., Boschmans, M., Van Den Berg, T. (2007). Pathogenic and molecular characterisation of a HPAI H5N1 virus isolated from eagles smuggled from Thailand into Europe. Avian Diseases, 51:401-407.

- Steensels, M., Van Borm, S., Lambrecht, B., De Vriese, J., Legros, F., Bublot, M., Van Den Berg, T. (2007). Efficacy of an inactivated vaccine and a fowlpox recombinant in Muscovy ducks against an Asian HPAI H5N1 challenge. Avian Diseases 51: 325-331.

- Lambrecht, B., Van Borm, S., Steensels, M., van den Berg, T. (2007). Development of an M2e-specific ELISA for DIVA testing. Avian Diseases, 51: 221-226.

- Van Borm, S., M. Steensels, H. Ferreira, M. Boschmans, J. De Vriese, B. Lambrecht, T. van den Berg. (2007). A universal avian endogenous real time RT-PCR control and its application to avian influenza diagnosis and quantification. Avian Diseases. 51: 213-220.

- Rauw F., Lambrecht B., François A., Langlois P. & van den Berg T. (2007). Kinetic and biological properties of recombinant ChIFN expressed via CELO-virus vector. Journal of Interferon & Cytokine Research. 27(2): 111-118.

2006
- Van den Berg T. (2006). Avian influenza: the ballad of influenza or the art of the fugue
- Bull Mem Acad R Med Belg. 161(5): 240-245.

- Steensels M, Van Borm S, van den Berg TP. (2006). Avian influenza: mini-review, European control measures and current situation in Asia. Verh K Acad Geneeskd Belg.; 68(2):103-120.

2005
- Van Borm S, Thomas I, Hanquet G, Lambrecht B, Boschmans M, Dupont G, Decaestecker M., Snacken R. and van den Berg T. (2005). Highly pathogenic H5N1 influenza virus in smuggled eagles, Belgium. Emerging Infectious Diseases, 11, 5, 702-705.

- Dewulf J., Koenen F., De Clercq K., van den Berg T., Ribbens S. & De Kruif A. (2005). Uitbraken en bestrijding van Klassieke Varkenspest, Mond- en Klauwzeer en Hoge Pathogeen Aviaire Influenza in de Europese Unie. Vlaams Diergeneeskundige Tijdschrift, 74, 103-116.

2004
- Suetens C, Snacken R, Hanquet G, Brochier B, Thomas I, Yane F, van den Berg T, Lambrecht B, Van Borm S. (2004). Eagles testing positive for H5N1 imported illegally into Europe from Thailand. Eurosurveillance, 8, 44.

- Saegerman C., Meulemans G., Van Reeth K., Marlier D., Yane F., Vindevogel H., Brochier B., van den Berg T., Thiry E. (2004). Evaluation, contrôle et prévention du risque de transmission du virus influenza aviaire à l'homme. Annales de Médecine Vétérinaires., 148 (2), 65-77.