Home Wetenschappelijke Onderzoek Virologie Vesiculaire varkensziekte (SVD)
Afdrukken E-mail

Vesiculaire varkensziekte (SVD)

ALGEMENE INFORMATIE :

  • Family: Picornaviridae, genus: Enterovirus
  • Aangifteplichtige ziekte : Ja

IN EEN PAAR LIJNEN :

Varkens - Vesiculaire varkensziekte (SVD)Vesiculaire varkensziekte (SVD) is een besmettelijke virale ziekte bij varkens. SVD kan klinisch niet onderscheiden worden van mond-en klauwzeer (MKZ) en vesiculair stomatitis (VS). De differentiaal diagnose van MKZ en VS kan in een laboratorium gebeuren. SVD-virussen variëren in virulentie, en de ziekte kan subklinisch, zwak of heftig zijn. SVD is een hokziekte die verspreid wordt door rechtstreeks contact tussen varkens of onrechtstreeks door contact met besmette faeces en voeding met afval ("swill feeding"). De resistentie van het virus tegen inactivering kan leiden tot heropflakkering.

 

In het recente verleden meldde enkel Italië uitbraken van SVD, maar het virus is waarschijnlijk ook aanwezig in andere delen van de wereld.

 

De diagnose van de ziekte gebeurt aanvankelijk op klinische gronden en wordt daarna bevestigd in het laboratorium door klassieke virologische, serologische of moleculaire biologische methodes. De beste monsters voor virusdetectie zijn het epithelium, blaasvocht, serum (of EDTA-bloed) en faeces (virusisolatie, Ag-ELISA, real-time RT-PCR).

 

Aangezien elke vesiculaire aandoening bij varkens mond- en klauwzeer kan zijn, moeten speciale voorzorgen genomen worden voor de veilige verpakking van verdachte stalen en de laboratoriumdiagnose van klinische gevallen van elke vesiculaire virusziekte moet gebeuren binnen Bioveilige voorzieningen BSL3.
Bloedstalen van de verdachte varkens en in-contact-varkens moeten genomen worden voor serologische testen. Faecale stalen van die varkens en van de vloer van hun hok zijn noodzakelijk.

Er zijn geen vaccins beschikbaar en daarom zal Stamping Out toegepast worden.

 

ROL VAN HET CODA-CERVA :

  • DIAGNOSE

Het CODA-CERVA is het belgisch nationaal referentielaboratorium voor vesiculaire varkensziekte.

OIE (World Organisation for Animal Health) Samenwerkend Centrum voor Validatie, Kwaliteitsbepaling en Kwaliteitscontrole van Diagnostische testen en Vaccintesten voor Vesiculaire Ziekten in Europa
Specifieke informatie voor diagnoses (matrix, testen)

- virusisolatie, Ag-ELISA, real-time RT-PCR: epithelium, blaasvocht, faeces en serum (of EDTA-bloed)
- serologie: serum

  • ONDERZOEK
Ontwikkeling van diagnostische testen en differentiële diagnose.
  • EXPERTISE
Het laboratorium heeft de nodige toelatingen en voorzieningen om het virus in veilige omstandigheden te isoleren. Het personeel heeft ervaring met serologische testen, virusisolatie en moleculaire diagnose van het SVD virus uit klinische stalen.


WETENSCHAPPELIJK TEAM :

Kris De Clercq

David Lefebvre

Ilse De Leeuw

Andy Haegeman

Annebel de Vleeschauwer

Frank Vandenbussche (mass molecular diagnosis)

 

CODA-CERVA PUBLICATIES :

2008

- Goris N, Vandenbussche F, De Clercq K. (2008). Potential of antiviral therapy and prophylaxis for controlling RNA viral infections of livestock. Antiviral Res., 78(1):170-8.

2007

- Goris N, De Palma A, Toussaint JF, Musch I, Neyts J, De Clercq K. (2007). 2'-C-Methylcytidine as a potent and selective inhibitor of the replication of foot-and-mouth disease virus. Antiviral Res, 73(3):161-168.

1998

- De Clercq K. (1998). Reduction of singleton reactors against swine vesicular disease virus by a combination of virus neutralisation test, monoclonal antibody-based competitive ELISA and isotype specific ELISA. Journal of Virological Methods, 70, 7-18.