Home Dienstverleningen Kitcontrole
Kitcontrole Afdrukken E-mail

 

In het kader van de officiële dierziektenbestrijding worden verschillende (commerciële) diagnostische reagentia (kits) gebruikt door erkende veterinaire laboratoria in België in opdracht van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

 

Hetzelfde geldt voor commerciële kits die gebruikt worden om de aanwezigheid van mycotoxinen te controleren in landbouw en voedingsproducten.

 

Om de dierziektebestrijding en de controle van mycotoxinen te standaardiseren en te harmoniseren worden deze (commerciële) diagnostische reagentia (kits) gecertificeerd door het CODA-CERVA.

Kits controle

 

Dit gebeurt in twee verschillende fasen:

Fase 1: de certificering van de fabrikant/verdeler die bestaat uit:

 

• een administratieve evaluatie waarbij het validatiedossier van de fabrikant/verdeler wordt getoetst aan de administratieve minimale criteria zoals vastgelegd door een expertcomité. In dit comité zetelen de referentie laboratoria, de gebruikers en het FAVV.

 

 

• een technische evaluatie door het (de) betrokken referentielaboratorium(a) van het CODA-CERVA waarbij de opgevraagde diagnostische reagentia van de fabrikant/verdeler worden getoetst aan de technische minimale criteria zoals vastgelegd door het expertcomité.

 

Fase 2: Controle van elk lot van de diagnostische reagentia (kits) (niet voor mycotoxinen)ELISA kit


Ieder lot van elke gecertificeerde fabrikant/verdeler gebruikt door een erkend laboratorium dient te worden gecontroleerd door het referentielaboratorium van het CODA-CERVA.

 

De controle van het lot dient te gebeuren binnen de 20 werkdagen na aankomst van de kit vergezeld van het ad hoc aanvraagformulier voor controle.

 

De lijst van gevalideerde batchen

Lijst

 

WETENSCHAPPELIJKE TEAM:

Kris De Clercq Kits ELISA Blauwtong

Hein Imberechts Kits ELISA Salmonella bij varken

Ann-Brigitte Caij Kits ELISA Enzoötische runderleucose, Aujezsky ziekte en IBR

David Fretin Kits ELISA Brucellose

Marylène Tignon Kits ELISA Klassieke varkenspest

Bart Huybrechts Kits Mycotoxinen