Home Wetenschappelijke Onderzoek Epidemiologie en risicoanalyse
Afdrukken E-mail

Onderzoeksthema : Epidemiologie en risicoanalyse

Epidemiologie en risicoanalyseNaast de dagelijkse taken in de coördinatie en harmonisatie van de veterinaire diagnostiek voor officiële dierziekten (kwaliteitsborging en leverancier van ringonderzoeken), is toegekend wetenschappelijk onderzoek een belangrijke pijler voor de CDD-ERA-eenheid van het CODA-CERVA.

 

De CDD-ERA-eenheid werkt nauw samen in verschillende operationele directies van het CODA-CERVA (Bacteriologie, Virologie en Chemie) alsook met andere wetenschappelijke instituten en/of universiteiten op nationaal en internationaal niveau.

 

Het doel van de onderzoeksactiviteiten is om wetenschappelijk ondersteunend advies te geven die helpen bij besluitvorming met betrekking tot diergezondheid en voedselveiligheid. Daarom wordt geopteerd voor een geïntegreerde wetenschappelijke benadering (ondersteunen van de landbouwsector, perceptie van aandeelhouders - boeren, industrie en consumenten - en voedingsnijverheid) met als doel veterinaire epidemiologie te combineren met risicobeoordeling.


DE VOORNAAMSTE ONDERZOEKSDOMEINEN ZIJN :

  • Transmissie van epizoötische ziekten of enzoötische ziekten,
  • Statistische analyse (uitbraken ; surveys,...),Epidemiologie en risicoanalyse
  • Risicobeoordeling van epizootische, zoönotische en opduikende ziekten,
  • Evaluatie van geïmplementeerde controle- en monitoringsprogramma's voor epizootische, enzoötische en zoönotische ziekten.

WETENSCHAPPElIJKE TEAM :

Yves Van Der Stede

Marc Dispas

Estelle Meroc

Sarah Welby

Flavien Riocreux

Sophie Roelandt