Afdrukken E-mail

Fluoride - F

CONTEXT :

Fluoride (F)Fluor is een natuurlijk element dat aanwezig is in de aardkorst. Het is het meest reactieve van alle elementen en er is geen chemische stof in staat om fluor los te maken van zijn bestanddelen. Om deze reden komt fluor niet vrij voor in de natuur en was het zeer moeilijk voor wetenschappers om het te isoleren.

 

Het eerste gerapporteerde gebruik van een fluorverbinding dateert van rond 1670 en betrof een reeks instructies voor het etsen van glas die Boheemse edelsteen (CaF2) vereiste. Scheikundigen probeerden het materiaal te identificeren waarmee glas geëtst kon worden en George Gore kon een kleine hoeveelheid fluor produceren door een elektrolytisch proces in 1869. Gore wist niet dat fluorgas zich op explosieve manier bindt met waterstofgas. Dat is precies wat gebeurde in het experiment van Gore toen het fluorgas dat gevormd werd op één elektrode zich bond met het waterstofgas dat gevormd werd op de andere elektrode.

 

Vandaag worden fluoriden nog steeds geproduceerd door elektrolyse van kaliumfluoride en fluorwaterstofzuur, alsook door elektrolyse van gesmolten kaliumwaterstoffluoride (KHF2).


TOXICITEIT :

Waterstoffluoride en in zekere mate ook bepaalde fluoridehoudende stofdeeltjes veroorzaken milieuproblemen. Bepaalde plantensoorten behorende tot de Liliaceae zoals gladiolen, tulpen,... zijn zeer gevoelig voor HF. Fruitbomen vertonen niet veel effecten op hun bladeren maar er kan een opvallend negatief effect zijn op de vruchten (perzik, pruim, appel, peer,...). Grassoorten zijn minder gevoelig maar stapelen gemakkelijk fluoriden op in hun weefsels. Bovendien zijn herkauwers gevoelig voor fluorintoxicatie die tandvlekken, osteoporose, kreupelheid en de dood veroorzaakt. Fluoride (F)

 

Gelukkig zijn fluoriden minder toxisch voor mensen en is fluoropstapeling in groenten van weinig belang.


NORMEN EN WETGEVING :

Maximumgehaltes voor fluoride in diervoeder
Er is een Europese richtlijn voor diervoeder: Richtlijn 2002/32/EG van 7 mei 2002 in het Publicatieblad van de Europese Unie EG L 140/10.


ROL VAN HET CODA-CERVA :

De Eenheid Spoorelementen aan CODA-CERVA richt zich voornamelijk op wetenschappelijk onderzoek en diensten op het gebied van voedselveiligheid, openbare gezondheid en gezondheid bij dieren. Ze biedt analytische faciliteiten aan voor derden door de bepaling van spoorelementen in voeding en diervoeder.

Fluoriden worden bepaald met een semiautomatisch analysetoestel (Metrohm). Fluorideanalyse van voeding en diervoeder wordt sinds de vroege jaren '70 gedaan. Er zijn vele studies uitgevoerd rond steenfabrieken, kunstmestfabrieken, glasfabrieken,...


WETENSCHAPPER VERANTWOORDELIJK VOOR DIT ONDERWERP :
Nadia Waegeneers