Home Wetenschappelijke Onderzoek Toxinen en natuurlijke bestanddelen
Afdrukken E-mail

Onderzoeksthema : Toxinen en natuurlijke bestanddelen

De wijd verspreide mening dat "natuurlijk" "veilig" is kan zeer misleidend zijn.

Mycotoxinen, de best bestudeerde toxines binnen dit thema, zijn natuurlijke substanties die geproduceerd worden door schimmels en kunnen zeer toxisch zijn. Toxinen en natuurlijke bestanddelen

Mens en dier worden voornamelijk blootgesteld aan mycotoxines via de voeding, met blootstelling via inademing als niet te verwaarlozen aanvoerroute voor specifieke bevolkingsgroepen (graanhandel, boerderijen).

Mycotoxinen zijn zelden acuut toxisch en gezien de concentraties die men terugvindt in onze westerse voeding, spreekt men eerder van "sluipende toxines" : de negatieve effecten komen pas jaren na de blootstelling aan het licht. Mycotoxinen komen zelden alleen voor; hun interactie onderling en de interactie met voedingsstoffen is dan ook een belangrijk aandachtspunt.

De gewone dagelijkse (aanbevolen) voeding volstaat in het algemeen om de essentiële voedingsstoffen aan te brengen.

De laatste jaren zijn "voedingssupplementen" en "functionele voedingsmiddelen" (soms ook "nutraceuticals" genoemd) sterk in opmars. Voedingssupplementen zijn vaak gebaseerd op de actieve substanties (bio-actieve stoffen) van een plant of van micro-organismen, die dan in geconcentreerde vorm aangeboden worden (pillen, pastilles, poeders, enz..).

De fabrikant van de voedingssupplementen heeft de neiging om de gezondheidsclaims die aan de plant toebedicht worden over te nemen, zelfs als voedingssupplementen in eerste instancie voedingswaren zijn, wel geformuleerd op een manier die toelaat de dosering beter te controleren.

Het onderzoek naar deze "claims" is echter bijzonder complex en meestal zijn de claims niet voldoende klinisch onderbouwd. De samenstelling van de voedingssupplementen is vrij variabel, in tegenstelling met de samenstelling van een geneesmiddel, die aan rigoureuze controles onderworpen word. Het is dan ook van groot belang dat de samenstellToxinen en natuurlijke bestanddelening van een voedingssupplement duidelijk vermeld en degelijk gecontroleerd is.

Een belangrijk begrip is de "biobeschikbaarheid", d.w.z. de mate waarin de werkzame stof opgenomen wordt in het lichaam. Deze kan aanzienlijk verschillen naargelang de vorm waaronder de actieve stof ingenomen wordt en naargelang de combinatie met andere voedingsmiddelen.
Een specifiek risico voor voedingssupplementen op basis van planten of plantenextracten is de aanwezigheid van mycotoxines, zware metalen of plantentoxines.

Bij kruidenmengsels is het niet ondenkbaar dat verkeerde identificaties leiden tot het gebruik van giftige planten of tot onveilige concentraties aan plantentoxines.


Zie natuurlijke bestanddelen