Afdrukken E-mail
Boviene venerische trichomonose
ANDERE NAMEN :

Boviene trichomoniase, Boviene geslachtstrichomonose

 

ALGEMENE INFORMATIE :

Boviene venerische trichomonose

  • Eukaryota (superkingdom); Trichomonada (Class); Trichomonadida (Order); Trichomonadidae (Family); Tritrichomonadinae (subfamily); Tritrichomonas (genus)

  • Aangifteplichtige ziekte : Ja


IN EEN PAAR LIJNEN :

Boviene venerische trichomonoseTritrichomonas foetus is een flagellaatprotozoön die parasiteert op het boviene geslachtsorgaan en leidt tot vroeg verwerpen, pyometra en onvruchtbaarheid. Het blijft wereldwijd een economisch probleem in gebieden waar kunstmatige inseminatie niet wordt gebruikt. Controleprogramma's en internationale handel hangen daarom af van het testen van stieren (OIE (World Organisation for Animal Health), Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 2009).

De ziekte blijkt te heropduiken bij vleesrassen en weilanden, door veranderingen in teelt systemen, het terugkeer van extensief ranching en natuurlijke dekking, en bereikt kudde prevalenties van 40% in betrokken gebieden.

 

T. foetus is een 7 x 15 µ, zeer beweeglijk protozoön met een kenmerkende onderbroken en tuimelende beweging onder lichtmicroskoop (100x vergroot), en wordt gezien in vaginale en voorhuidwassingen, baarmoederhalsslijm en geaborteerde foetussen van besmet vee. Vroeger was de diagnose gebaseerd op een baarmoederhalsagglutinatietest of intradermale "Tricin"-testen; vandaag is de diagnose gebaseerd op rechtstreeks onderzoek, cultuur of PCR.

 

T. foetus moet gedifferentieerd worden van niet-pathogene intestinale en genitale veetrichomonaden (Tetratrichomonas spp. en Pentatrichomonas hominis) (Vet Parasitol 150(1-2):18-26, J Eukaryot Microbiol 54(2):161-8). T. foetus is uiterst resistent in vivo maar vertoont zeer zwakke levensvatbaarheid buiten de gastheer: monsters genomen in voedingsbodem moeten binnen 48 uur van afname verwerkt worden. Het CODA-CERVA voorziet op aanvraag steriel transportmedium.Boviene venerische trichomonose

 

T. foetus werd onlangs beschreven als een opkomend causaal agens van chronische diarree bij jonge katten.

Isolaten afkomstig van rund en kat tonen geringe genetische verschillen, en alhoewel gekruisde infecties mogelijk zijn blijkt de gekruisde pathogeniciteit beperkt. Het gelijk brengen van T. foetus met een wij verspreid, commensaal gast van neusholten en maagdarmkanaal bij varkens en everzwijn, Trotrichomonas suis, werd onlangs voorgesteld. De taxonomische en epidemiologische posities van rund en katachtige genotypes van T. foetus en van T. suis worden momenteel besproken. Er zijn drie gevallen gerapporteerd van vermoedelijke T. foetus opportunistische infecties bij mensen –meningo-epididymitis, longontsteking and peritonitis- waarvan twee dodelijk waren (Bone Marrow Transplant 21(1):89-91, J Clin Microbiol 44(3):1165-8, Emerg Infect Dis 17:1312-1313).

 

ROL VAN HET CODA-CERVA :

AIC Testen, diagnose
  • DIAGNOSE
Agensidentificatie door rechtstreeks onderzoek vanpreputium schrap- of was-stalen,, vaginale, uterus, baarmoederhals slijm, placenta vloeistof stalen, of lebmaaginhoud van verworpen vruchten. De verpakking dient zo goed mogelijk luchtvrij te zijn (tot de rand gevuld).
  • EXPERTISE
Differentiële diagnose indien nodig door cultuur, PCR en EM

WETENSCHAPPERS VERANTWOORDELIJK VOOR DIT ONDERWERP :

David Fretin