Afdrukken E-mail

Leptospirose

ANDERE NAMEN :

Ziekte van Weil, syndroom van Weil, canicolakoorts, rattenziekte, melkerskoorts

ALGEMENE INFORMATIE :

  • Bacteria, Spirochaetes, Leptospiraceae, genus Leptospira - onderverdeeld in meer dan 200 stammen (serovars) die immunogene groepen (serogroepen) vormen
  • Aangifteplichtige ziekte : Ja

 

IN EEN PAAR LIJNEN :

LeptospiroseLeptospirose of ziekte van Weil is een ziekte die veroorzaakt wordt door Leptospira interrogans sensu lato, onderverdeeld in meer dan 26 serogroepen en meer dan 230 serovars.

 

Deze aerobe mobiele spirocheet kan een korte tijd overleven buiten de gastheer in een warme en vochtige omgeving (stilstaand water, modderige bodem), maar overleeft meestal en voor langere periodes in gastheerreservoirs en dan vooral knaagdieren. Na besmetting wordt een korte bacteriëmie gevolgd door de invasie van vooral de nieren en de lever, waar leptospiren jarenlang kunnen overleven en met tussenpozen uitgescheiden kunnen worden.

 

Accidentele gastheren, die besmet raakten via contact met verontreinigd water of gecontamineerde bodems (of door contact met besmette dieren), kunnen milde griepsymptomen ontwikkelen, maar fataal subacuut nier- en of leverfalen kan ook voorkomen. Als een besmetting bij mensen of dieren in een vroeg stadium wordt opgemerkt, is een behandeling met antibiotica heel doeltreffend.Leptospirose

 

In België blijft het aantal gevallen bij mensen totnogtoe beperkt. De beroepen met het grootste risico om de ziekte te krijgen, zijn rioolwerkers, maar ook landbouwers, veeartsen, personeel van slachthuizen, vuilnismannen, enz. Ook bepaalde hobby's kunnen leiden tot besmetting: mensen die watersporten beoefenen zoals zwemmen, kajakken, duiken, (wind)surfen en vissen lopen een risico. Deze ziekte wordt vooral aan het einde van de zomer en in de herfst waargenomen.

 

Vóór 2001 werd leptospirose Leptospirosegeacht wijd verspreid te zijn bij vee en varkens, wat leidde tot abortussen en vruchtbaarheidsaandoeningen. Als gevolg hiervan kwamen frequent besmettingen voor bij de personen die contact hadden met de dieren (bekend als "de melkerskoorts"). Sinds 2001 wordt leptospirose nog zelden aangetroffen bij vee en varkens. Vreemd genoeg werd er sinds 2006 in België een plotse toename van klinische gevallen opgemerkt bij honden, met een mortaliteit van 15 tot 20 %.


De beschikbare geïnactiveerde leptospirosevaccins die de serovars canicola en icterohemorhagiae bevatten, zijn niet altijd doeltreffend, aangezien er andere serovars in het spel zijn. Ook bij paarden is het aantal klinische gevallen sinds 2006 gestegen, met fatale gevallen bij veulens jonger dan 3 maanden. Hetzelfde fenomeen werd waargenomen in Duitsland, Frankrijk en Italië. Deze toename van vooral canine leptospirose vereist verdere aandacht.

 

ROL VAN HET CODA-CERVA :

  • DIAGNOSE

Het CODA-CERVA is het enige diergeneeskundige laboratorium in België dat de standaard serologische microscopische agglutinatietest (MAT) uitvoert, die gevoelig en specifiek is en een eerste identificatie mogelijk maakt op het niveau van de serogroep. Deze test vereist echter het onderhouden van een reeks referentiestammen.

 

Voor grote aantallen sera worden andere tests gebruikt, zoals de meersoortige ELISA of snelle agglutinatietests, die goed werken voor een snelle detectie, maar die minder specifiek zijn. Antigendetectie is mogelijk door isolatie, immunofluorescentietechnieken en moleculaire technieken. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde stelt de diagnoses bij mensen.

  • ONDERZOEK
- Bewaking van infectie bij alle zoogdieren, met inbegrip van voedselproducerende dieren, huisdieren en wilde fauna (reservoirsoorten en accidentele gastheren)

- Ontwikkeling, validatie en toepassing van massale screeningtechnieken en moleculaire technieken

  • EXPERTISE

Het laboratorium heeft een lange ervaring in het opsporen van Leptospira en heeft de juiste laboratoriumfaciliteiten daarvoor. Het speelt een belangrijke rol op nationaal en internationaal niveau (gebruik van vaccins, nationaal advies HGR HGR 8334).

 

WETENSCHAPPER VERANTWOORDELIJK VOOR DIT ONDERWERP :

Marcella Mori


LINKS NAAR ANDERE WEBSITES :

www.iph.fgov.be/epidemio/labo
http://www.hgr-css.be/rss
http://www.med.monash.edu.au/microbiology/staff/adler/ils.html
http://www.leptonet.net/html/incident_map.asp
http://www.kit.nl/smartsite.shtml?id=3925