Afdrukken E-mail

Brucellose

ANDERE NAMEN :

Maltakoorts, Gibraltarkoorts, ziekte van Bang.

ALGEMENE INFORMATIE :

  • De Brucella-soort wordt ondergebracht in de proteobacteriën, in de klasse van de alfaproteobacteriën en in de categorie van de rhizobiales.
  • Aangifteplichtige ziekte : Ja op dierenniveau

 

IN EEN PAAR LIJNEN :

BrucelloseDe ziekteverwekker van Maltakoorts werd voor het eerst aangetoond bij de mens in 1887 door een Engelse legerdokter gestationeerd in Malta, kapitein David Bruce. Later werd deze bacterie ontdekt in talloze zoogdiersoorten. De soort is zelf onderverdeeld in 9 Brucella-soorten. Deze indeling is gebaseerd op de specificiteit voor verschillende gastheren.

 

Brucellose is een endemische zoönose in vele landen en treft de rundvee-, geiten-, schapen- en varkenstapel. Ze wordt gekenmerkt door een chronische infectie bij het dier die leidt tot verwerpingen en problemen bij de voortplanting. Bij de mens veroorzaakt ze een griepsyndroom dat zware complicaties met zich kan meebrengen (endocarditis, encefalitis, artritis).

 

Een besmetting van de mens vindt voornamelijk plaats tijdens de inname van besmette melkproducten of tijdens contact met misgeboorten en dieren die geworpen hebben.
De ziekte is eveneens aanwezig bij in het wild levende dieren (everzwijn, rendier, haas) en bij zeehond en walvisachtigen. Contact met in het wild levende dieren kan eveneens de zoönotische infectiebron zijn.

 

België is niet getroffen door runder-, schaap- en varkensbrucellose. De infectie is echter wel endemisch aanwezig bij everzwijnen. Het zoönotische risico is in dit geval klein want de aanwezige stam bij het everzwijn is weinig virulent voor de mens. Er zijn in België enkele menselijke gevallen gerapporteerd. In de meeste gevallen gaat het om mensen die naar het buitenland gereisd hebben.


ROL VAN HET CODA-CERVA :

Het CODA-CERVA is het referentielaboratorium voor Brucellose (mens en dier).Brucella ceti

  • DIAGNOSE

Ons laboratorium kan de isolatie, de kweek en de biochemische en moleculaire typering doen van de Brucella. We beheersen eveneens verschillende serologische referentietests. Het laboratorium neemt met succes deel aan internationale ringtests en we zijn met ISO 17025 geaccrediteerd voor bacteriologie en serologie.

  • ONDERZOEK

Ons laboratorium is betrokken bij de problematiek van serologische reacties die vals positief zijn en bij de uitwerking van moleculaire typeringswerkwijzen.

  • EXPERTISE

Zodra het geheel van diagnosetechnieken voor brucellose beheerst wordt, wordt deze expertise aangewend om de onbesmette status van België te behouden. Deze expertise wordt eveneens gebruikt in samenwerking met ontwikkelingslanden en om brucellose bij in het wild levende dieren (zoogdieren in zee en op het land) te bestuderen.


WETENSCHAPPER VERANTWOORDELIJK VOOR DIT ONDERWERP :

David Fretin


CODA-CERVA PUBLICATIES :

2010
- Bankole AA, Saegerman C, Berkvens D, Fretin D, Geerts S, Ieven G, Walravens K. Phenotypic and genotypic characterisation of Brucella strains isolated from cattle in the Gambia. Vet Rec. 2010 Jun 12;166(24):753-6.

- Jauniaux TP, Brenez C, Fretin D, Godfroid J, Haelters J, Jacques T, Kerckhof F, Mast J, Sarlet M, Coignoul FL. Brucella ceti infection in harbor porpoise (Phocoena phocoena). Emerg Infect Dis. 2010 Dec;16(12):1966-8.

2009

- Marcotty T., Matthys F. Godfroid J., Rigouts L., Ameni G., Gey van Pittius, Kazwala R., Muna J., van Helden P., Walravens K., de Klerk L.M., Geoghegan C., Mbotha D., Otte M., Amenu K., Abu Samra N., BothaC., Ekron M., Jenkins A., Jori F., Kriek N., McCrindle C., Michel A., Morar D., Roger F., Thys E., van den Bossche P. Zoonotic tuberculosis and brucellosis in Africa: neglected zoonoses or minor public health issues ? The outcomes of a multi-disciplinary workshop. Ann Trop med parasitol, 2009, 103(5), 401-11

2008

- Fretin D, Whatmore A, Al Dahouk S, Neubauer H, Garin-Bastuji B, Albert D, Van Hessche M, Walravens K, Wattiau P., Rapid differentiation of Brucella suis biovars by real-time PCR.Vet Microbiol. 2008 Oct 15;131(3-4):376-85.

2005
- Godfroid J, Cloekaert A, Liautard J-P, Kohler S, Fretin D, Walravens K, Garin-Bastuji B, Letesson J.-J. From the discovery of the Malta fever 's agent to the discovery of a marine mammal reservoir, brucellosis has continuously been a re-emerging zoonoses. Vet Res. 2005 May-Jun;36(3):313-26.

- Tryland M, Sørensen KK, Godfroid Prevalence of Brucella pinnipediae in healthy hooded seals (Cystophora cristata) from the North Atlantic Ocean and ringed seals (Phoca hispida) from Svalbard. J.Vet Microbiol. 2005 Jan 31;105(2):103-11.

2004

- Saegerman C, De Waele L, Gilson D, Godfroid J, Thiange P, Michel P, Limbourg B, Vo TK, Limet J, Letesson JJ, Berkvens D. Evaluation of three serum i-ELISAs using monoclonal antibodies and protein G as peroxidase conjugate for the diagnosis of bovine brucellosis. Vet Microbiol. 2004 May 20;100(1-2):91-105.

2002
- Brucellosis in the European Union and Norway at the turn of the twenty-first century. Godfroid J, Käsbohrer A.. Vet Microbiol. 2002 Dec 20;90(1-4):135-45.

- Foster G, MacMillan AP, Godfroid J, Howie F, Ross HM, Cloeckaert A, Reid RJ, Brew S, Patterson IA. A review of Brucella sp infection of sea mammals with particular emphasis on isolates from Scotland. Vet Microbiol. 2002 Dec 20;90(1-4):563-80.
- Godfroid J, Saegerman C, Wellemans V, Walravens K, Letesson JJ, Tibor A, Mc Millan A, Spencer S, Sanna M, Bakker D, Pouillot R, Garin-Bastuji B. How to substantiate eradication of bovine brucellosis when aspecific serological reactions occur in the course of brucellosis testing. Vet Microbiol. 2002 Dec 20;90(1-4):461-77.

2001

- Cloeckaert A, Verger JM, Grayon M, Paquet JY, Garin-Bastuji B, Foster G, Godfroid J. Classification of Brucella spp. isolated from marine mammals by DNA polymorphism at the omp2 locus. Microbes Infect. 2001 Jul;3(9):729-38.

1999

- Saegerman C, Vo TK, De Waele L, Gilson D, Bastin A, Dubray G, Flanagan P, Limet JN, Letesson JJ, Godfroid J. Diagnosis of bovine brucellosis by skin test: conditions for the test and evaluation of its performance.Vet Rec. 1999 Aug 21;145(8):214-8.

- Tryland M, Kleivane L, Alfredsson A, Kjeld M, Arnason A, Stuen S, Godfroid J. Evidence of Brucella infection in marine mammals in the North Atlantic Ocean. Vet Rec. 1999 May 22;144(21):588-92

1998

- Clavareau C, Wellemans V, Walravens K, Tryland M, Verger JM, Grayon M,Cloeckaert A, Letesson JJ, Godfroid J Phenotypic and molecular characterization of a Brucella strain isolated from a minke whale (Balaenoptera acutorostrata). Microbiology. 1998 Dec;144 ( Pt 12):3267-73.

1996

- Weynants V, Tibor A, Denoel PA, Saegerman C, Godfroid J, Thiange P, Letesson. Infection of cattle with Yersinia enterocolitica O:9 a cause of the false positive serological reactions in bovine brucellosis diagnostic tests, JJ.Vet Microbiol. 1996 Jan;48(1-2):101-12