Afdrukken E-mail

Bovine paratuberculose


ALGEMENE INFORMATIE :

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Thorel et al. 1990), syn. "Darmtuberculose" (Johne and Frothingham 1895), "Mycobacterium paratuberculosis" (Bergey et al. 1923), "Bacterium paratuberculosis" (Bergey et al. 1923), "Mycobacterium enteritidis" (Lehmann and Neumann 1927), "Bacillus paratuberculosis" (Krasil'nikov 1941), "Mycobacterium johnei" (Francis 1943), Mycobacterium avium paratuberculosis

ANDERE NAMEN :

Johne's disease, Paratuberculose, entérite paratuberculeuse, entérite chronique hypertrophiante.

em_scanning-lg

  • Bacteria (superkingdom); Actinobacteria (Phylum); Actinobacteria (Class); Actinomycetales (Order); Mycobacteriaceae (Family); Mycobacterium (genus); Mycobacterium avium complex (group) ; Mycobacterium avium (species)

 

  • Aangifteplichtige ziekte : Nee

Paratuberculose is een toenemende, wereldwijd verspreide, besmettelijke chronische enteritis bij herkauwers en wordt veroorzaakt door Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map), een korte, traag groeiende zuurvaste mycobactine-afhankelijke bacterie die in 1892 door Johne en Frontingham aangetroffen werd in feces, darmslijmvlies en mesenterische lymfklieren van herkauwers die aangetast zijn.

 

De paratuberculose kiem kan tot 1 jaar overleven in zure en vochtige bodems of weilanden1die met feces vervuild zijn.

 

Vee wordt als kalf op orale wijze latent geïnfecteerd en zal uiteindelijk op volwassen leeftijd de actieve ziekte vertonen, met hyperplastische ontsteking van het darmslijmvlies, aanhoudende diarree, bloedarmoede, gewichts- en productieverlies en de dood tot gevolg.

 

Er bestaat geen behandeling, en omdat de beschikbare vaccins leiden tot vals-positieve reacties in de vereiste intradermale test voor rundertuberculose, is de controle momenteel gericht op beheers- en selectiepraktijken. Heinrich Albert Johne, 10 Dec 1839 - 5 Dec 1910. Reproduced with kind permission of University of Wisconsin-Madison School of Veterinary Medicine.

 

De implicatie van de paratuberculose kiem in een vergelijkbare ziekte bij mensen, namelijk de ziekte van Crohn, is opgeworpen en is het onderwerp van een intense discussie.2

 

De diagnose van paratuberculose is gebaseerd op zijn isolatie of PCR-detectie van feces en organen, serologie of de Johnin intradermale test.

 

Bacteriën kunnen enkel in het klinische stadium geïsoleerd worden na 6 tot 20 weken van kweek op op eierdooier gebaseerde media en getypeerd door IS900-RFLP of MLVA.

 

Antilichamen worden op vergelijkbare wijze gedetecteerd door CFT, AGID of ELISA maar blijven kruisreactief voor gevallen van M. bovis, en worden daarom enkel gebruikt voor certificering, als een test voor het bedrijf.

 

Als vervanging voor cervicale intradermale tests worden momenteel IFN-tests ontwikkeld voor vroege detectie van latente infecties.

1 http://www.johnes.org/index.shtml
2 Mycobacterium avium paratuberculosis: Infrequent Human Pathogen or Public Health Threat? American Academy of Microbiology, 2008


ROL VAN HET CODA-CERVA :

  • DIAGNOSE :

t0756e69• Nationaal Referentielaboratorium
• Specifieke informatie voor diagnose (Matrices, Testen)

Pathologische specimens (feces, organen) of culturen voor directe PCR-detectie (IS900), en voor bacteriologische isolering en identificatie; 8 uur oude gehepariniseerde bloedmonsters voor IFNG-tests bij herkauwers, en voor LTA-tests bij alle andere vatbare soorten; individueel serum en melkmonsters voor serodiagnose door ELISA.

  • ONDERZOEK :

• PARADIAG : Proteomic and molecular approaches to paratuberculosis diagnosis (01/04/2004-28/02/2008)
MAPDETEC : Validation of diagnostic tests for the detection of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (01/06/2007-31/05/2009) • VENoMYC : Veterinary Network of Laboratories Researching into Improved Diagnosis and Epidemiology of Mycobacterial Diseases Co-ordination Action (01/09/2004-31/08/2009)
PARATBTOOLS : Development of improved tools for detection of paratuberculosis in livestock, M. avium subsp.paratuberculosis in food and for the assessment of the risk of human exposure (01/06/2006-31/05/2010)
PARATBMASS : Development and validation of alternative mass screening methods for bovine paratuberculosis (01/02/2008-31/01/2012) • MAPTECH : Technical Support to the paratuberculosis reference tasks in bacteriology, PCR, and molecular typing (01/01/2010-31/12/2010)

  • EXPERTISE :

• LNR ; communication/formation annuelle sur la paratuberculose pour l'AFSCA-FAVV ; membre du réseau mycobactérie NTM-NET Non-TB
We ondersteunen het project VIB Scientists at Work

WETENSCHAPPELIJKE TEAM :

David Fretin


CODA-CERVA PUBLICATIES :

2011

Roupie V, Viart S, Leroy B, Romano M, Trinchero N, Govaerts M, Letesson J-J, Wattiez R and Huygen K, 2011. Immunogenicity of eight Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis specific antigens in DNA vaccinated and MAP infected mice. Vet. Immunol Immunopathol. (accepted).

2009

-Irenge L.M., Walravens K., Govaerts M., Godfroid J., Rosseels V., Huygen K., Gala J.-L., 2009. Development and validation of a triplex real-time PCR for rapid detection and specific identification of M. avium sub sp. paratuberculosis in faecal samples. Vet Microbiol 136:166-172.
-Leroy B., Viart S., Trinchero N., Roupie V., Govaerts M., Letesson JJ., Huygens K. and Wattiez R., 2009. Use of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis specific coding sequences for bovine paratuberculosis diagnosis. Vet Microbiol 135: 313-319.

- Van Rhijn I, Nguyen TK, Michel A, Cooper D, Govaerts M, Cheng TY, van Eden W, Moody DB, Coetzer JA, Rutten V, Koets AP. Low cross-reactivity of T-cell responses against lipids from Mycobacterium bovis and M. avium paratuberculosis during natural infection. Eur J Immunol. 2009 Aug 17;39(11):3031-3041

2008
-Roupie V., Leroy B., Rosseels V., Piersoel V., Noël-Georis I., Romano M., Govaerts M., Letesson J.-J., Wattiez R. and Huygen K., 2008. Immunogenicity and protective efficacy of DNA vaccines encoding potentially MAP specific antigens MAP0586c and MAP4308c of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in mice. Vaccine 26: 4783-4794.

2007
-Leroy B., Roupie V., Noël-Georis I., Rosseels V., Walravens K., Govaerts M., Huygen K. and Wattiez R., 2007. Antigen discovery: a postgenomic approach to paratuberculosis diagnosis. Proteomics 7(7):1164-1176.

2006
-Rosseels V., S. Marché, V. Roupie, M. Govaerts, J. Godfroid, K. Walravens and K. Huygen, 2006. Members of the 30-32 kDa mycolyl-transferase family (Ag85) from culture filtrate of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis are immunodominant Th1 type antigens in mice and cattle, recognized early upon infection. Infect. Immun. 74(1)202-212.

2005
-Godfroid J, Delcorps C, Irenge LM, Walravens K, Marche S, Gala JL, 2005. Definitive identification of single versus mixed mycobacterial infection(s) in red deer by combined duplex upstream p34-f57 amplification and Hpy1881 enzymatic restriction of duplex amplicon. J Clin Microbiol. 43:4640-8.
-Herman L., M. Govaerts, K. Walravens and C.Saegerman, 2005. Etude de cas concernant l'application du principe de précaution dans la chaîne alimentaire. Mesures de gestion concernant la paratuberculose . Food Safety Agency, Scientific Comitee Workshop on Precautionary measures in the food chain, 21 X 2005, Brussels, Belgium.
-Rosseels V., Marché S., Roupie V., Govaerts M., Godfroid J., Walravens K. and Huygen K. Ag85 homologs from culture filtrate of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis are immunodominant Th1 type antigens in experimentally infected cattle. Eigth International Colloquium on Paratuberculosis, 14-18 VIII 2005, Copenhagen, Denmark.

2000

-Boelaert F, Walravens K, Biront P, Vermeersch JP, Berkvens D, Godfroid J, 2000. Prevalence of paratuberculosis (Johne's disease) in the Belgian cattle population. Vet Microbiol. 77(3-4):269-81.
-Godfroid J, Boelaert F, Heier A, Clavareau C, Wellemans V, Desmecht M, Roels S, Walravens K, 2000. First evidence of Johne's disease in farmed red deer (Cervus elaphus) in Belgium. Vet Microbiol. 77(3-4):283-90.

1998
-Godfroid J., Boelaert F., Walravens K. & Limbourg B. Paratuberculose: nouvelles approches pour une problématique actuelle. Le monde vétérinaire, 44 (1998) 7-11.

1997
-Godfroid J., Walravens K. & Herman L. (1997). Des tests de diagnostic adaptés, dans Dossier Paratuberculose. Les élevages Belges 12, 14-15.
-Godfroid J., Walravens K. & Herman L. (1997). La dynamique dans une exploitation, dans Dossier Paratuberculose. Les élevages Belges 12, 13.
-Godfroid J., Walravens K. & Herman L. (1997). Mécanisme d'une infection, dans Dossier Paratuberculose. Les élevages Belges 12, 13.