Afdrukken E-mail

Klassieke varkenspest

ANDERE NAMEN :

Varkenscholera, varkenspest

ALGEMENE INFORMATIE :

 • Virus ; ssRNA Virus met positieve polariteit; Familie Flaviviridae ; Genus Pestivirus
 • Aangifteplichtige ziekte : Ja
 • Preventieve behandeling : Er zijn vaccins beschikbaar. In EU-landen waar de ziekte niet voorkomt of waar de uitroeiing aan de gang is, is vaccinatie normaal gezien verboden.
 • Geneesbare behandeling : Geen

IN EEN PAAR LIJNEN :

Klassieke varkenspestKlassieke varkenspest (KVP), ook bekend als varkenscholera, is een besmettelijke virale ziekte bij varkens. De ziekte wordt geclassificeerd als een aangifteplichtige ziekte door het World Organisation for Animal health (OIE). Het causatieve virus is een lid van het genus Pestivirus van de familie Flaviviridae, en is nauw verwant met de virussen van het boviene virale diarree virus en Border disease virus. Het virus overleeft goed in koude omstandigheden en kan bepaalde vormen van vleesverwerking (zouten en roken) overleven.

 

Klinische symptomen van KVP variëren van acute, subacute, chronische, laat beginnende of subklinische vormen, afhankelijk van diverse virale en gastheerfactoren (leeftijd dier, virulentie stam, tijdPPC_rate splenomegalique van infectie). De ernst van de ziekte varieert met de virale stam. Hoog virulente stammen worden geassocieerd met een acute en duidelijk zichtbeeld, waaronder neurologische symptomen en bloedingen binnen de huid, en met hoog mortaliteit. De morbiditeits- en mortaliteitgraden zijn hoog bij acute infectie en de mortaliteitsgraad kan 100% benaderen. Morbiditeit en mortaliteit liggen lager bij subacute ziekte. Chronische infecties zijn altijd dodelijk en komt in het algemeen slechts bij enkele dieren in een troep.

 

De ziekte is uitgeroeid bij gedomesticeerde varkens in de meeste EU-landen maar is nog steeds aanwezig in sommige everzwijn populaties (Letland), waardoor er een risico blijft bestaan op herintroductie van de ziekte, met de daarbij behorende ernstige gevolgen voor de handel in varkens en varkensproducten. De ziekte is nog steeds aanwezig in grote delen van Azië, Centraal- en Zuid-Amerika en delen van Afrika.PPC_ganglion submand hemorrhagique

Risicofactoren :

 • Direct contact tussen dieren (afscheidingen, uitscheidingen, sperma, bloed)
 • Verspreiding door boerderijbezoekers, veeartsen, varkenshandelaars
 • Indirect contact via gebouwen, werktuigen, voertuigen, kleren, instrumenten en naalden
 • Illegaal voederen van slecht gekookt voedingsafval
 • Transplacentaire infectie

Klinische symptomen :

-Levende dieren: pyrexie, gebrek aan eetlust, sloom, zwak, conjunctivitis, constipatie gevolgd door diarree, cyanose van de huid (oren, buik en dijen)
PPC_rein petechies (200 x 122)-Postmortem : Gezwollen en rood gemarmerd lymfklieren; bloedingen op weivlies- en slijmvliesmembranen van de ingewanden. Miltinfarcten, petechiën op nieren, necrotische of "knopvormige" zweren in het slijmvlies van het spijsverteringskanaal, epiglottis en larynx.

 

ROL VAN HET CODA-CERVA :

CODA-CERVA is het belgisch nationaal referentielaboratorium voor Klassieke varkenspest.

Het CODA-CERVA neemt jaarlijks deel aan de interlaboratoriumtest georganiseerd door het Europees referentielaboratorium, alsook door het Frans referentielaboratorium.

Het CODA-CERVA richt jaarlijks interlaboratoriumtest aan voor de serologische detectie (ELISA) van klassieke varkenspest.

 • DIAGNOSE

- Direct :

 • Virologische diagnose door virus isolatie van tonsillen en bloedmonsters
 • Virologische moleculaire diagnose door Real-Time RT-PCR (van tonsilen, lymphknopen, milt en bloedmonsters)


- Indirect

 • Serologische diagnose door antilichaam ELISA en virusneutralisatie


- Antilichaam ELISA kitcontrole

 

WETENSCHAPPERS VERANTWOORDELIJK VOOR DIT ONDERWERP :

Marylène Tignon

 

WETENSCHAPPELIJKE TEAM :

Marylène Tignon

Ann Birgitte Cay

 

CODA-CERVA PUBLICATIES :

2013

- Haegeman A, Vrancken R, Neyts J, Koenen F. Intra-host variation structure of classical swine fever virus NS5B in relation to antiviral therapy. Antiviral Res., 2013, 98(2): 266-72.

- Renson P, Le Dimna M, Keranflech A, Cariolet R, Koenen F, Le Potier MF. CP7_E2alf oral vaccination confers partial protection against early classical swine fever virus challenge and interferes with pathogeny-related cytokine responses. Vet Res., 2013, 44(1): 9.

- Eblé PL, Geurts Y, Quak S, Moonen-Leusen HW, Blome S, Hofmann MA, Koenen F,
Beer M, Loeffen WL. Efficacy of chimeric Pestivirus vaccine candidates against
classical swine fever: protection and DIVA characteristics. Vet Microbiol., 2013, 162(2-4): 437-46.

 

2012

- Schroeder S, von Rosen T, Blome S, Loeffen W, Haegeman A, Koenen F, Uttenthal A. Evaluation of classical swine fever virus antibody detection assays with an emphasis on the differentiation of infected from vaccinated animals. Rev Sci Tech., 2012, 31(3): 997-1010.

- Rangelova D, Nielsen J, Strandbygaard B, Koenen F, Blome S, Uttenthal A. Efficacy of marker vaccine candidate CP7_E2alf in piglets with maternally derived C-strain antibodies. Vaccine, 2012, 30(45): 6376-81.

- Gabriel C, Blome S, Urniza A, Juanola S, Koenen F, Beer M. Towards licensing of CP7_E2alf as marker vaccine against classical swine fever-Duration of immunity. Vaccine, 2012, 30(19): 2928-36.

- Blome S, Aebischer A, Lange E, Hofmann M, Leifer I, Loeffen W, Koenen F, Beer M. Comparative evaluation of live marker vaccine candidates "CP7_E2alf" and "flc11" along with C-strain "Riems" after oral vaccination. Vet Microbiol., 2012, 158(1-2): 42-59.

 

2011

- Hoffmann B, Blome S, Bonilauri P, Fernández-Piñero J, Greiser-Wilke I, Haegeman A, Isaksson M, Koenen F, LeBlanc N, Leifer I, Le Potier MF, Loeffen W, Rasmussen TB, Stadejek T, Ståhl K, Tignon M, Uttenthal A, van der Poel W, Beer M. Classical swine fever virus detection: results of a real-time reverse transcription polymerase chain reaction ring trial conducted in the framework of the European network of excellence for epizootic disease diagnosis and control. J Vet Diagn Invest., 2011, 23(5): 999-1004.

 

2010
- Tignon M, Kulcsár G, Haegeman A, Barna T, Fábián K, Lévai R, Van der Stede Y, Farsang A, Vrancken R, Belák K, Koenen F. Classical swine fever: Comparison of oronasal immunisation with CP7E2alf marker and C-strain vaccines in domestic pigs. Vet Microbiol., 2010,142(1-2):59-68.

- Van Vaerenbergh B, Koenen F., Pauwels K., Quanten K., Boyen F., De Clercq K., Desmecht D, Thiry J., Herman P. Methology of the biological risk classification of animal pathogens in Belgium. Rev sci tech OIE, 2010,29(3),513-22

 

2009
- Kramer M., Staubach C., Koenen F., Haegeman A., Pol F, Le Potier M.-F., Greiser-Wilke. EFSA scientific report on Classical Swine Fever. 2009, 1-92

- Vrancken R, Haegeman A, Dewulf J, Paeshuyse J, Puerstinger G, Tignon M, Le Potier MF, Neyts J, Koenen F. The reduction of CSFV transmission to untreated pigs by the pestivirus inhibitor BPIP: A proof of concept. Vet Microbiol. 2009, 139(3-4),365-68

- Vrancken R., Haegeman A., Paeshuyse J., Puerstinger G., Rozenski J., Wright M., Tignon M., Le Potier M-F., Neyts J., Koenen F. Proof of concept for the reduction of classical swine fever infection in pigs by a novel viral polymerase inhibitor J Gen virol, 2009,90,1335-1342.

- Ribbens S., DeWulf J., Koenen F., Mintiens K., de Kruif A., Maes D. Type and frequency of contacts between Belgian pig herds. Prev. Vet. Med., 2009, 88(1),57-66.

 

2008

- Belák K, Koenen F, Vanderhallen H, Mittelholzer C, Feliziani F, De Mia GM, Belák S. Comparative studies on the pathogenicity and tissue distribution of three virulence variants of classical swine fever virus, two field isolates and one vaccine strain, with special regard to immunohistochemical investigations. Acta Vet Scand. 2008 Sep 5;50:34.

- Vrancken R, Paeshuyse J, Haegeman A, Puerstinger G, Froeyen M, Herdewijn P, Kerkhofs P, Neyts J, Koenen F. Imidazo[4,5-c]pyridines inhibit the in vitro replication of the classical swine fever virus and target the viral polymerase. Antiviral Res. 2008 Feb;77(2):114-9.

- Le Dimna M, Vrancken R, Koenen F, Bougeard S, Mesplède A, Hutet E, Kuntz-Simon G, Le Potier MF. Validation of two commercial real-time RT-PCR kits for rapid and specific diagnosis of classical swine fever virus. J Virol Methods. 2008 Jan;147(1):136-42.

 

2007

- Koenen F, Uttenthal A, Meindl-Böhmer A. Real-time laboratory exercises to test contingency plans for classical swine fever: experiences from two national laboratories. Rev Sci Tech. 2007 Dec;26(3):629-38.

- Ribbens S, Dewulf J, Koenen F, Maes D, de Kruif A. Evidence of indirect transmission of classical swine fever virus through contacts with people. Vet Rec. 2007 May 19;160(20):687-90.

 

2006

- Haegeman A, Dewulf J, Vrancken R, Tignon M, Ribbens S, Koenen F. Characterisation of the discrepancy between PCR and virus isolation in relation to classical swine fever virus detection. J Virol Methods. 2006 Sep;136(1-2):44-50.

 

2005

- Dewulf J, Koenen F, Ribbens S, Haegeman A, Laevens H, De Kruif A. Evaluation of the epidemiological importance of classical swine fever infected, E2 sub-unit marker vaccinated animals with RT-nPCR positive blood samples. J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health. 2005 Nov;52(9):367-71.

- Mintiens K, Verloo D, Venot E, Laevens H, Dufey J, Dewulf J, Boelaert F, Kerkhofs P, Koenen F. Estimating the probability of freedom of classical swine fever virus of the East-Belgium wild-boar population. Prev Vet Med. 2005 Sep 12;70(3-4):211-22.

 

BIBLIOGRAFIE VOOR HET ARTIKEL :

- Chapter 2.8.3. Classical swine fever (hog cholera), in Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. Edited in 2012 by the Office International des Epizooties (World Organisation for Animal Health).
- Diseases of Swine. Chapter 13 "African Swine Fever". Edited in 2006 by Barbara E. Straw, Jeffery J. Zimmerman, Sylvie D'Allaire, and David J. Taylor. WileyBlackwell; 9th Edition.
- Paton DJ, Greiser-Wilke I. (2003) Classical swine fever-an update. Res Vet Sci. 75(3): 169-78.
- Kleiboeker SB. (2002) Swine fever: classical swine fever and African swine fever. Vet Clin North Am Food Anim Pract.18: 431-51.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES :

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.08.03_CSF.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/CLASSICAL_SWINE_FEVER_FINAL.pdf
http://www.tiho-hannover.de/kliniken-institute/institute/institut-fuer-virologie-zentrum-fuer-infektionsmedizin/eu-and-oie-reference-laboratory/
http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/classical_swine_fever.pdf