Afdrukken E-mail

Onderzoeksthema : Virologie

Nationaal Referentielaboratorium

Het CODA-CERVA is Nationaal Referentielaboratorium (NRL) voor het geheel van virale dierziekten die tot de lijst van het World Organisation for Animal Health (OIE) behoorden.

Laboratorium Virologie CODA-CERVA

 

Deze epizoötische ziekten nemen een overheersende plaats in, gezien hun belangrijke socio-economische impact. Het gaat in de eerste plaats over mond-en-klauwzeer, klassieke varkenspest, vesiculeuse stomatitis, vesiculaire varkensziekte, besmettelijke nodulaire dermatose, Rift valley fever, schapen- en geitenpokken, blauwtong bij schapen en runderen, Afrikaanse varkenspest, runderpest, pest van de kleine herkauwers, paardenpest, aviaire influenza en Newcastle disease bij pluimvee. Bovendien betekent een aantal van deze ziekten een gevaar voor de volksgezondheid, zoals b.v. aviaire influenza, Rift valley virus en West Nile virus.


Ontwikkeling van diagnostische methoden

Het onderzoek omvat in de eerste plaats de ontwikkeling van nieuwe diagnostische technieken en profylactische methoden, met inbegrip van moleculair biologische technieken. De nieuw ontwikkelde testen worden in het CODA-CERVA gebruikt, maar ook in de eerstelijnslaboratoria ARSIA (Association Régionale de Santé et d'Identification Animales) en Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ-Vlaanderen).

 

Immers, de diagnose van enzoötische ziekten (IBR, BVD, ziekte van Aujeszky, ...) wordt uitgevoerd door deze erkende laboratoria onder de supervisie van het CODA-CERVA, terwijl de diagnose van epizoötische ziekten enkel in het CODA-CERVA zelf wordt uitgevoerd. De ontwikkeling van nieuwe methoden richt zich vooral op de integrale differentiële diagnostiek van een pathogeen agens met virussen die kruisreacties kunnen veroorzaken bij de analysen.

Bovendien moet deze diagnostiek het mogelijk maken om, wanneer vaccinatie zou toegelaten worden, geïnfecteerde dieren van gevaccineerde te onderscheiden. Deze methodologie is met een zekere graad van succes ontwikkeld voor mond-en-klauwzeer, en wordt momenteel getest voor varkenspest, aviaire influenza en voor blauwtong.

 

Sinds meer dan 10 jaar heeft het CODA-CERVA speerpunttechnieken ontwikkeld in het domein van de aviaire immunologie, in het bijzonder voor wat betreft de cellulaire immunologie. Deze ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om een diagnostische kit voor de dosering van interferon-gamma op de markt te brengen. Deze specificiteit maakt van het CODA-CERVA een bevoorrechte partner voor internationale en nationale onderzoeksprogramma's.

 

Profylaxis van virale epizoötische ziekten

De profylaxis van virale epizoötische ziekten is een ander belangrijk aandachtspunt voor het onderzoek aan het CODA.-CERVA Het gaat over de ontwikkeling, evaluatie en validatie van nieuwe bestrijdingsmethoden tegenLaboratorium Virologie CODA-CERVA deze infectieuze agentia. Het CODA-CERVA is actief in het domein van de vaccinontwikkeling voor mond-en-klauwzeer (correlatie tussen hoeveelheid antigeen in het vaccin en bescherming), varkenspest (ontwikkeling en validatie van een nieuw merkervaccin) en de aviaire virologie (octrooiaanvraag voor een in ovo Newcastle disease vaccin, evaluatie van een vaccin tegen aviaire influenza). 

In samenwerking met het Rega instituut van de KUL en hun spin off Okapi Sciences werkt het CODA-CERVA aan efficiënte en selectieve antivirale moleculen die de spreiding van epizoötische ziekten kunnen remmen, en die al dan niet in combinatie met noodvaccinatie gebruikt zullen kunnen worden.

 

 

Recente, lopende of toekomstige activiteiten

De laatste jaren werden gekenmerkt door een grote vooruitgang op het gebied van de strijd tegen epizoötische en exotische dierenziekten.

 

Gedurende de zomer van 2006, heeft het blauwtongvirus zijn intrede gemaakt in ons land, in Nederland en in Duitsland. Ons laboratorium was het eerste dat het virus, dat nog nooit op onze hoogte gesignaleerd was, geïsoleerd en gekarakteriseerd heeft. Dit succes is te danken aan de voorbereidingen die het CODA-CERVA sinds enkele jaren getroffen heeft voor dit nieuwe gevaar.

 

We hebben verder de moleculaire detectiemethoden geautomatiseerd om de dienstverlening aan onze bevoegde autoriteiten nog te verbeteren.

 

Onze aandacht ging bovendien naar de analyse van deze nieuwe epidemie, zowel voor wat betreft de epidemiologische studie, de risicoanalyse, als de moleculaire karakterisatie van dit virus van serotype 8. Alle studies werden uitgevoerd in het kader van internationale wetenschappelijke samenwerking met erkende experten in dit domein.

 

Laboratorium Virologie CODA-CERVAZowel de verbetering van de detectie- en typeringsmethoden als de ontwikkeling van efficiënte bestrijdingsmethoden voor Aviaire influenza zijn een grote bezorgdheid geweest voor de verschillende bewakingsprogramma's van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), en voor de nationale en internationale onderzoeksprojecten die in het CODA-CERVA lopen.

 

Ook voor de studie van de klassieke varkenspest was de ontwikkeling van nieuwe bestrijdingsmaatregelen een belangrijk onderwerp, met name voor de ontwikkeling van merkervaccins voor everzwijnen en van antivirale middelen. Deze laatste betekenen een nieuwe stap in de vroegtijdige bescherming van varkensachtigen, in afwachting van de ontwikkeling van beschermende immuniteit door urgentievaccinatie.

 

In het algemeen werden verschillende moleculaire testen voor de detectie en / of typering van verschillende virale agentia ontwikkeld, gevalideerd, toegepast en geaccrediteerd.

 

Deze ontwikkelingen laten het CODA-CERVA toe om op een nog snellere en krachtdadigere manier te antwoorden op de steeds meer gevarieerde vragen van de bevoegde autoriteiten en van de sector.