Afdrukken E-mail

Tularemie

ANDERE NAAM :

Pseudopest

ALGEMENE INFORMATIE :

  • De soort Francisella.sp wordt geclassificeerd in de categorie van de thiotricales en in de klasse van de proteobacteriën
  • Aangifteplichtige ziekte : Nee

IN EEN PAAR LIJNEN:

Tularemie

Tularemie is een zoönose met als ziekteverwekker Francisella tularensis. De soorten die voornamelijk vatbaar zijn voor besmetting zijn haasachtigen en knaagdieren maar talrijke soorten kunnen besmet worden, waarvan schapen, paarden, honden, katten en primaten het meest gedocumenteerd worden.

 

De bacterie kan overgedragen worden op de mens door beten van geleedpotigen of door direct contact met besmette dieren of materiaal.

 

De infectie is het vaakst endemisch, is zelden epidemisch en wordt niet overgedragen door contact met een besmette patiënt.

 

Er worden twee vormen van F. tularensis onderscheiden op basis van hun kweekeigenschappen. De ene wordt type A of biovar tularensis genoemd, teistert vooral Noord-Amerika en is de meest virulente vorm. Zijn voornaamste reservoir bestaat uit haasachtigen.

 

De andere is type B of biovar paleartica en wordt in het hele noordelijke halfrond aangetroffen. Het is minder virulent en zijn voornaamste reservoir bestaat uit wilde knaagdieren.

 

Bij de mens begint tularemie gewoonlijk met zware koorts, rillingen en spierpijn. De incubatie duurt 1 tot 14 dagen.

 

Er worden meerdere symptomatische vormen waargenomen: ulceroglandulair, glandulair, oculo-glandulair (conjonctivitis en zwelling van het oorspeekselklier), tyfus (septicemie en diarree), orofaringaal of pulmonair. Deze hangen af van de infectieweg van F. tularensis. Er zijn sterfgevallen bij de mens beschreven, voornamelijk bij patiënten die niet behandeld werden met antibiotica.


Bij dieren is de incubatietijd 2 tot 10 dagen. De meest vatbare soorten zijn knaagdieren en haasachtigen. De pathogenese van de natuurlijke ziekte is bij dieren niet goed gekend aangezien men over het algemeen slechts stervende of dode dieren aantreft. De dood vindt plaats binnen 8 tot 14 dagen bij experimenteel ingeënte hazen.

 

ROL VAN HET CODA-CERVA :

Het CODA-CERVA is het belgisch nationaal referentielaboratorium voor tularemie (menselijke en dierlijke aspecten).

  • DIAGNOSE

Ons laboratorium kan de isolatie en moleculaire typering doen van de Francisella tularensis. We zijn eveneens in staat een serologische test, een seroagglutinatie, te doen.

  • ONDERZOEK

Moleculaire diagnose en typering van de kiem

 

ONDERZOEKSPROJECTEN BIJ HET CODA-CERVA OVER DIT ONDERWERP (recente of lopende) :

- SUIDARRAY : De Ontwikkeling van een platform DNA array voor de gezamenlijke diagnose van virus- en bacteriêle ziektes : validatie in het kader van het epidemiologische toezicht op opduikende ziektes bij wild en getemde dieren (2006-2009)

 

- EQADeBa : Etablishment of Quality Assurance for Detection of Highly Pathogenic Bacteria of Potential Bioterrrorism Risk (2008-2010)

 

WETENSCHAPPER VERANTWOORDELIJK VOOR DIT ONDERWERP :

Marcella Mori