Home Wetenschappelijke Onderzoek Opduikende infectieziekten
Afdrukken E-mail

Onderzoeksthema : Opduikende infectieziekten

Opduikende infectieziekten

Een opkomende ziekte wordt door het World Organisation for Animal Health (OIE) gedefinieerd als "een nieuwe infectie die het gevolg is van de evolutie of verandering van een bestaand pathogeen of parasiet die leidt tot een verandering van gastheerbereik, vector, pathogeniciteit of stam; of het voorkomen van een voorheen niet-herkende infectie of ziekte. Een opnieuw opduikende ziekte wordt beschouwd als een reeds bekende ziekte waarvoor ofwel de geografische spreiding verandert of het gastheerbereik uitbreidt, ofwel een ziekte waarvoor de prevalentie significant stijgt ".

De meeste recente opkomende ziekten zijn van dierlijke oorsprong.

De totale toename in de wereldwijde menselijke populatie en alle daarmee gepaard gaande implicaties van die toename zijn redenen voor de opkomst van vele nieuwe dier ziekten.

Eerst door toenemend transport van mensen en dieren, wat ervoor zorgt dat complete ecosystemen met al hun microflora en potentiële pathogenen naar nieuwe gebieden en gastheren gebracht worden.

Ten tweede is er een aanzienlijke verstoring van de natuurlijke omgeving.

Ten derde komen nieuwe soorten met elkaar in aanraking.

Ten vierde de uiterst doorgedreven landbouw en veeteelt die efficiëntie tot het uiterste doorvoert.Opduikende infectieziekten

De snelle opsporing van en respons op een opduikende of opnieuw opduikende ziekte is van cruciaal belang. Er is een kritieke tijdsperiode van het moment dat deze nieuwe ziekte tot ontwikkeling komt tot deze opgespoord wordt. De snelle opsporing van een degelijke epidemiologische gebeurtenis is daarom de basis waarop alle beleidsmaatregelen ontwikkeld worden.

Het CODA-CERVA engageert zich om zijn expertise in te brengen bij de opsporing van momenteel opduikende en opnieuw opduikende dier ziekten.