Afdrukken E-mail

Q-koorts

ANDERE NAMEN :
Coxiellose, querykoorts

ALGEMENE INFORMATIE :

  • De soort Coxiella burnetii wordt geclassificeerd in de categorie van de legionellabacteriën en in de klasse van de proteobacteriën.
  • Aangifteplichtige ziekte : Nee

IN EEN PAAR LIJNEN :

Q-koortsQ-koorts is een zoönose die wereldwijd verspreid is (met uitzondering van Nieuw-Zeeland). Ze werd voor de eerste keer beschreven in 1933 bij arbeiders in een slachthuis. De etiologie van de ziekte was niet echt duidelijk (pseudogriepsyndroom) en de ziekte werd Q-koorts genoemd, wat staat voor "query", d.w.z. vraag stellen. In hetzelfde jaar werd de ziekteverwekker geïsoleerd uit een teek in Montana.
Ze treedt op bij gebruiksdieren in de vorm van problemen met de voortplanting (verwerping, vroeggeboorte).
Bij de mens treedt Q-koorts over het algemeen in acute vorm op als geïsoleerde koortsaanvallen, longontsteking, hepatitis, die goed reageren op behandeling met antibiotica en meestal genezen zonder nawerkingen.
Bij bepaalde patiënten die verzwarende factoren vertonen (Valvulopathie, gecompromitteerde immune patiënt, zwangere vrouw) en waar de infectie slecht in het oog gehouden wordt, wordt ze chronisch en zijn er belangrijke medische zorgen nodig.
De placenta en vruchtvliezen, in het bijzonder van schapen en geiten, zijn de bron van besmetting bij mensen. Deze producten bevatten talrijke bacteriën; indien ze in de omgeving vrijgegeven worden en uitdrogen, kunnen ze een bron van besmettelijk aerosol worden.
In België is de infectie endemisch aanwezig; met behulp van aan de gang zijnde onderzoeken zal het mogelijk worden om de prevalentie bij schapen en runderen beter in te schatten. Q-Koorts

ROL VAN HET CODA-CERVA :

Het CODA-CERVA is het belgisch nationaal referentielaboratorium voor Q-koorts (dier).

  • DIAGNOSE

-Serologie : het CODA-CERVA doet een ELISA-test en CFT
-Bacteriologie : we doen een indirecte diagnose door real-time PCR, alsook de kweek van kiemen en de moleculaire typering.

  • ONDERZOEK :

Op punt stellen van een real time, home-made PCR. Seroprevalentie van Q-koorts in de schapenfokkerij in België.

Q-KoortsONDERZOEKSPROJECTEN BIJ HET CODA-CERVA OVER DIT ONDERWERP (recente of lopende) :

- EMBACZOON : Exploratory study of the prevalence and transmissibility of three zoonotic bacterial infections in ruminants : Chlamydophila abortus, Coxiella burnetii, and Leptospira spp (2009-2010)

- EQADeBa : Etablishment of Quality Assurance for Detection of Highly Pathogenic Bacteria of Potential Bioterrrorism Risk (2008-2010)

- DivaCox project (2): Development of a study model for vaccination against Q fever


WETENSCHAPPER VERANTWOORDELIJK VOOR DIT ONDERWERP :

David Fretin