Afdrukken E-mail

Ziekten bij in het wild levende dieren

NETTEN :

BWDS : Belgian Wildlife Disease Society (BWDS)

WILDSURV : Ontwerp van een geïntegreerd netwerk voor de surveillance van pathogene agentia in de wildlevende fauna in België

ALGEMENE INFORMATIE :

Ziekten bij in het wild levende dierenHet uitbreken van ziekten bij mensen of dieren wordt wereldwijd geassocieerd met pathogenen afkomstig van wilde dieren. In de laatste decennia hebben socio-economische veranderingen en veranderingen in het milieu (klimaat) aanzienlijk bijgedragen tot het vergrote risico op ziekten veroorzaakt door pathogenen die bij wilde dieren voorkomen. Als gevolg daarvan is de nood aan een goed georganiseerde en voortdurende risicoanalyse op dit gebied ook vergroot.


Voor België bestaat er sinds 2001 een efficiënt netwerk voor actief en passief toezicht op pathogenen bij in het wild levende dieren, jachtdieren in het bijzonder, in Wallonië (Réseau de Surveillance de la Faune sauvage en Région Wallone).


Bovendien zijn een aantal organisaties en instellingen bevoegd om deel te nemen aan netwerken voor het toezicht op pathogenen bij in het wild levende dieren. Onderzoeksinitiatieven in dit veld waren tot op heden echter beperkt of slecht gecoördineerd.
Het is een noodzaak geworden om op nationaal niveau een geïntegreerde organisatie van bemonstering, diagnosticering en rapportering te hebben, niet enkel ten dienste van de openbare gezondheid en gezondheid bij dieren, maar ook om internationale communicatie toe te laten, waaronder het jaarlijkse rapporteren van ziekten waarvan aangifte verplicht is aan het Office International des Epizooties (OIE).


De organisatie van netwerken voor actief en passief toezicht op pathogenen bij wilde dieren vereist een voorafgaande risicoanalyse om de doelstellingen van het toezicht af te bakenen.


Voor de definities van de gebruikte terminologie en voor de methodologie verwijzen we naar de Gezondheidscode voor landdieren van het Office International des Epizooties.


De opeenvolgende stappen in een risicoanalyse zijn de gevarenidentificatie, de kwalitatieve of kwantitatieve risico-evaluatie, het risicobeheer en de risicocommunicatie.
Het onderzoek binnen het project richt zich op de eerste twee stappen van een risicoanalyse betreffende de mogelijke gevaren van pathogenen bij in het wild levende dieren. Er zal met andere woorden een gevarenidentificatie en een kwalitatieve risico-evaluatie uitgevoerd worden.
Ziekten bij in het wild levende dieren


De kwalitatieve risico-evaluatie is verder onderverdeeld in een vrijstellingsevaluatie, een blootstellingsevaluatie, een gevarenkarakterisatie en een finale risicoinschatting.


Door deze eerste stappen van een risicoanalyse uit te voeren, zal er een prioritering van pathogenen kunnen gebeuren voor toezicht op in het wild levende dieren, in het bijzonder voor België en op basis van huidige informatie.
Het resultaat van de prioritering is er onmiddellijk en zal verschillen naarmate er nieuwe, actuelere informatie beschikbaar wordt.

Ziekten bij in het wild levende dieren

 

Het BWDS is een onafhankelijk werkende organisatie die niet verbonden is aan enige officiële instantie en die wetenschappers en bevoegde beroepslui verenigt om onderzoek te stimuleren, alsook het uitwisselen van informatie op het gebied van ziekten bij in het wild levende dieren in België. Hoewel de meeste deelnemers veeartsen zijn, staat het BWDS open voor biologen, ecologen, bio-ingenieurs, functionarissen en anderen die actief zijn op gebied van ziekten bij in het wild levende dieren in België.

 

We geloven trouwens dat een multidisciplinaire aanpak de sleutel is voor een brede uitwisseling van kennis en de ontwikkeling van een efficiënt netwerk voor het toezicht op ziekten bij in het wild levende dieren.

 

Naast het verzamelen van basisinformatie over ziekten bij in het wild levende dieren voor het Belgische grondgebied bestaan de voornaamste doelstellingen erin toezicht te houden op ongewone sterfgevallen bij wilde dieren en het toezicht op bekende pathogenen en opkomende ziekten.

 

In verband daarmee heeft de organisatie als doel de Belgische autoriteiten te adviseren over ziekten bij in het wild levende dieren teneinde hun verplichtingen tegenover het OIE in te lossen.

 

Tot slot wil het BWDS een forum en informatiebureau vormen voor iedereen die geïnteresseerd is in ziekten bij in het wild levende dieren in België of voor wie antwoorden wil vinden op bepaalde vragen in dit veld.

 

ROL VAN HET CODA CERVA :

  • DIAGNOSE :

Het CODA-CERVA biedt met zijn vakkennis van verschillende soorten dierlijke (en/of zoönotische) ziekten een instrument aan om een routinediagnose te maken van een ruime lijst ziekten bij in het wild levende dieren.

  • ONDERZOEK :

Het CODA-CERVA probeert het toezicht op ziekten bij in het wild levende dieren in België te verbeteren (zie WILDSURV).

  • EXPERTISE :

Op basis van vakkennis van dierenziekten heeft het CODA-CERVA een grote vakkennis van ziekten die belangrijk zijn in het wild. Bovendien streeft het CODA-CERVA er als medestichter en lid van het bestuur van het BWDS naar om de kennis over dit onderwerp voortdurend actueel te maken en te verbeteren.

Tot slot is Stefan Roels door het Federale overheidsdienst, volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen, en leefmilieu (FOD) aangesteld als nationale contactpersoon voor het OIE betreffende ziekten bij in het wild levende dieren.

 

ONDERZOEKSPROJECT BIJ HET CODA-CERVA OVER DIT ONDERWERP (recente of lopende) :

WILDSURV : Ontwerp van een geïntegreerd netwerk voor de surveillance van pathogene agentia in de wildlevende fauna in België.

Ziekten bij in het wild levende dieren

WETENSCHAPPELIJK TEAM :

Stefan Roels

Marc Dispas

Sophie Roelandt

 

CODA-CERVA PUBLICATIES :

2009
- Geurden T, Goossens E, Levecke B, Vercammen F, Vercruysse J, Claerebout E. Occurrence and molecular characterization of Cryptosporidium and Giardia in captive wild ruminants in Belgium. J Zoo Wildl Med. 2009,40(1):126-30

- Magnino S., Colin P., Dei-Cas E., Masden M., Mcleuchlin J., Nöckler K., Maradona M.P., Tsigarida E., Vanopdenbosch E., Van Peteghem C. Biological risks associated with consumption of reptile products. Int j food microbiol, 2009,134(3),163-75.

2007

- Tavernier P, Linden A, Pirot P, Heyman P, Dobly A, Dispas M, Roels S (2008). Improvement of Wildlife disease surveillance in Belgium: the WILDSURV project. During the 8th meeting of the European Wildlife Disease Association, Istria, Croatia, 2-5 October 2008, abstractbook p 90 (poster).
- During 25th meeting of the European Society of Veterinary Pathology (ESVP), Munchen, Gernamy, 29th of august - 01 septembre 2007, abstractbook p 99 (poster)
- During the Second symposium of the Belgian Wildlife Disease Society (BWDS), 13th of Octobre 2007, Queen Astrid Military Hospital, Brussels, abstractbook pp 31, 34, 35 and 41
- De Bosschere H, Wang Z, Orlandi PA and Roels S (2007).First diagnosis of Encephalotozoon intestinalis and E. hellem in an European Brown Hare (Lepus Europaeus) with kidney lesions.
- De Bosschere H., Casaer J., Neukermans A., Baert K., Tavernier P., Roels S. (2007).Severe alopecia due to demodecosis in roe deer (Capreolus capreolus) in Belgium. Veterinary Journal 174 (3), 665-668. (*)
- Goossens E.,Vercammen F.,Dorny P., Vercruysse F., Roels S. (2007).Pathological lesions related with helminthiosis in different species of captive wild ruminants
- Roels S, Heyman P, Dobly A, De Sloovere J, Durand S and Vanopdenbosch E (2007) Borna virus screening in wild mice in Belgium : preliminary data
- Tavernier P, De Filette M, Van Borm S, Lambrecht B, Roels S, Munster V, Verbeylen G, Baert K and van den Berg T (2007).Results of 2 years sampling for avian Influenza in free ranging geese in Belgium

2006

- De Bosschere H., Roels S., Vanopdenbosch E. (2006). "Chronic Wasting Disease": de BSE van de hertachtigen - eerste resultaten van een controle in Wallonië. De Vlaamse Jager, maart, 26-27.
- De Bosschere H., Casaer J., Neukermans A., Baert K., Tavernier P., Roels S. (2006).Erge alopecie bij reeën (Capreolus capreolus) door demodexschruft. De Vlaamse Jager, juni, 34-35.
- De Bosschere H., Saegerman C., Neukermans A., Berkvens D., Casaer J., Vanopdenbosch E. and Roels S.(2006).First chronic wasting disease (CWD) surveillance of roe deer (Capreolus capreolus) in the Northern part of Belgium. Veterinary Quarterly 28 (2), 54-60.
- De Bosschere H., Roels S., Vanopdenbosch E (2006).Hepatic lipidosis in a Captive North American porcupine (Erethizon dorsatum). Veterinary Research Communications 30 (8), 907-910

2005

- De Bosschere H., Roels S., Lemmens N., Vanopdenbosch E (2005). Canine Distemper Virus in Asian Clawless Otter (Aonyx Cinereus) littermates in captivity. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 74 (4), 299-302.

- Roels S, Saegerman C, De Bosschere H, Berkvens D, Gregoire F, Hoyoux A, Mousset B, Desmecht D, Vanopdenbosch E and Linden A. (2005). First results of chronic wasting disease (CWD) surveillance in the South-Eastern part of Belgium. Veterinary Quarterly 27 (3), 98-104.

2003

- Vandekerchove D, Roels S, Butaye P, Van Den Berge K, Peeters J (2003). Prevalence of rabbit hemorrhagic disease (RHD) in wild rabbits (Oryctolagus cuniculus) in Flanders, Belgium, 1999-2002. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 72, 137-143.

2000

- Godfroid J, Boelaert F, Heier A, Clavereau C, Wellemans V, Desmecht M, Roels S, Walravens K. (2000).First evidence of Johne's disease in farmed red deer (Cervus elaphus) in Belgium. Veterinary Microbiology 77 (3-4), 283-290.