Home Wetenschappelijke Onderzoek Bacteriologie Builenpest (Yersinia pestis)
Afdrukken E-mail

Builenpest (Yersinia pestis)

ANDERE NAAM :

Pest , Zwarte dood

 

Runderpest (Yersinia Pestis)

Typisch "gebakken ei" aspect van Yersinia pestis kolonies die gekweekt werden op bloedagar.

ALGEMENE INFORMATIE :


  • Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales;Yersinia
  • Aangifteplichtige ziekte : Ja

IN EEN PAAR LIJNEN :

De pest is een infectieziekte van dieren en mensen, die veroorzaakt wordt door een bacterie met de naam Yersinia pestis. Mensen krijgen de pest meestal doordat ze gebeten worden door een vlo van een knaagdier die drager is van de pestbacterie of door in contact te komen met besmette dieren.

 

 

In de middeleeuwen stierven in Europa miljoenen mensen aan de pest, toen de huizen en de werkplaatsen van de mensen bevolkt waren door ratten die onder de vlooien zaten.

 

West-Europa is nu al meer dan 80 jaar volledig vrij van de pest. De laatste en recentste epidemie deed zich voor in 1920, in Parijs, waar ze een gemeenschap voddenrapers trof, vanwaar de naam 'voddenraperspest'. De ziekte steekt echter regelmatig opnieuw de kop op aan de grenzen van Europa, bijvoorbeeld in Algerije, waar in 2003 voor het laatst gevallen werden gemeld. Moderne antibiotica zijn doeltreffend tegen pest, maar als een besmet persoon niet snel wordt behandeld, wordt hij waarschijnlijk ziek en kan hij zelfs sterven.

 

De pest wordt overgedragen van knaagdier op knaagdier, via besmette vlooien. De ziekte wordt gekenmerkt door periodieke uitbraken in knaagdierpopulaties, waarvan er sommige een hoog sterftecijfer kennen. Tijdens deze uitbraken gaan hongerige, besmette vlooien, die hun normale gastheer kwijt zijn, op zoek naar andere bronnen van bloed, waardoor het risico voor mensen en andere dieren in die zone toeneemt.

Runderpest (Yersinia Pestis)Pestepidemieën bij mensen worden meestal veroorzaakt door huisratten en hun vlooien. Door ratten veroorzaakte epidemieën blijven zich voordoen in bepaalde ontwikkelingslanden, in het bijzonder in rurale gebieden. Er wordt verondersteld dat de pestbacterie tussen de uitbraken circuleert binnen populaties van bepaalde soorten knaagdieren, zonder excessieve mortaliteit te veroorzaken. Men gaat ervan uit dat dergelijke groepen besmette dieren dienen als stille infectiereservoirs op lange termijn.

ROL VAN HET CODA-CERVA :

  • DIAGNOSE :

Het CODA-CERVA is belgisch nationaal referentielaboratorium voor pest (mens en dier).

- Specifieke informatie voor diagnose (matrix, tests)

- Isolatie (van klinische monsters)

- Moleculaire diagnose (PCR)

  • ONDERZOEK :

Het CODA-CERVA doet onderzoek naar de handhaving van de pest vanuit vatbare knaagdierpopulaties. Het laboratorium onderzoekt enerzijds de overdracht van de pestbacil en anderzijds microdieren in de bodem om de kolonisatie van biotopen en de handhaving van de pest op lange termijn, te onderzoeken.

  • EXPERTISE :

Het laboratorium heeft de nodige toelatingen en expertise om pestbacillen te kweken in veilige omstandigheden. Het personeel heeft ervaring met het isoleren en identificeren van Y. pestis uit verdachte klinische stalen (aspiratie van bubo, sputum, bloed, organen).


WETENSCHAPPER VERANTWOORDELIJK VOOR DIT ONDERWERP :

Pierre Wattiau