Home Dienstverleningen
Dienstverleningen Afdrukken E-mail

 

Naast het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek doet het CODA-CERVA aan dienst verlening in het kader van de diergeneeskundige en agrochemische analyses.

 

Die rol wordt ingevuld volgens verschillende specifieke taken van de laboratoria, in functie van het kader waarin de analyse wordt gevraagd, en het gebruik dat zal worden gemaakt van de geleverde resultaten.

 

CODA-CERVA Prestations de services

Het CODA-CERVA wil zich positioneren als dienstverlener van diergeneeskundige analyses en agrochemische analyses, net zoals andere laboratoria, maar vooral als nationaal en/of internationaal referentielaboratorium- in functie van de ziekte of de desbetreffende problematiek.


Die referentierol dekt een uitgebreide waaier van taken: officiële diagnoses stellen, het bevestigen of weerleggen van reeds gerealiseerde diagnoses in een ander laboratorium (tweedelijnsdiagnose), controle van diagnostische kits, controle van vaccin loten, organiseren van proficiency tests.

Die verschillende bevoegdheden richten zich specifiek tot de verschillende klantenprofielen.


De belangrijkste klant van het CODA-CERVA is de Federaal Agenschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ( FAVV). Voor deze dienst worden de taken om de diagnose te ondersteunen aangevuld met het advies van deskundigen en een epidemiologische ondersteuning voor de verschillende controleprogramma's of officiële bestrijdingsprogramma's voor dierlijke ziekten.

 

In dit officiële kader biedt de complementariteit van de diagnose- en onderzoekstaken de mogelijkheid om het CODA-CERVA te erkennen als Expertisecentrum waaraan dan parlementaire vragen kunnen gericht worden.
Verder zijn onze belangrijkste klanten de laboratoria voor gezondheidszorg in Vlaanderen (Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ)) en in Wallonië (Association Régionale de Santé et d'Identification Animales (ARSIA)).

CODA-CERVA Prestations de services

 

Daarbij komen vervolgens de faculteiten van de universiteiten van Gent en Luik, de private vennootschappen (in het bijzonder de farmaceutische bedrijven), dierenartsen en particulieren.

 

De dienst Kwaliteitsmanagement ziet erop toe dat de geldende normen (ISO 17025) worden nageleefd vanaf de ontvangst van de stalen in de Dispatching, hun traceerbaarheid in de analyselaboratoria en de opmaak/verzending van de testverslagen naar de klanten.