Home Wetenschappelijke Onderzoek
Afdrukken E-mail

Wetenschappelijk onderzoek

Het door CODA-CERVA uitgevoerde onderzoek is toegepast onderzoek ter ondersteuning van de federale politiek inzake dierengezondheid en veiligheid van de voedselketen.

Wetenschappelijk onderzoek

Dit onderzoek schrijft zich in in de missies van referentielaboratorium en beoogt dus het verbeteren van het wetenschappelijk en technisch niveau van de prestaties uitgevoerd door CODA-CERVA en door de andere laboratoria die betrokken zijn in het uitvoeren van analyses ter bewaking van de diergezondheid en de kwaliteit van de voedselketen.

De verschillende onderzoeksprogramma's zijn gegroepeerd in volgende thema's:

Het is interessant om 3 types van onderzoeksprogramma's te onderscheiden die elk met elkaar verbonden zijn, maar die een eigen invalshoek kennen.

Basisonderzoek

Het basisonderzoek groepeert deze projecten die kaderen in CODA-CERVA's primaire missie. Met andere woorden o.a. deze projecten die kaderen in de missie van referentielaboratorium, met name de wetenschappelijke evaluatie van de situatie op het terrein en de aanwending van technieken voor deze evolutie. Deze activiteit staat ons toe om nieuwe pistes te ontdekken binnen de missie van CODA-CERVA en om voldoende elementen te kunnen verzamelen die ons, indien van toepassing, toelaten om een project in te dienen voor externe financiering. Deze programma's worden uitgevoerd door statutair personeel van CODA-CERVA en door personeel van de Rechtspersoonlijkheid. Hun oriëntatie is onderworpen aan de goedkeuring van de Wetenschappelijke Raad van CODA-CERVA. De medewerkers betaald door dotaties werken eveneens aan deze programma's mee.

Contractueel onderzoek

Het contractueel onderzoek diept bepaalde aspecten van het basisonderzoek verder uit. Het wordt gefinancierd door externe fondsen afkomstig van, onder andere de Europese Unie, de cel "Contractueel Onderzoek" van de Federale overheidsdienst, Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu (FOD), het federaal wetenschapsbeleid, de regio's en gewesten, van het FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique), de Rechtspersoonlijkheid van CODA-CERVA of privé-partners.

Als federale wetenschappelijke instelling die snel wetenschappelijk gefundeerde antwoorden verstrekt aan de federale overheid, zouden de federale fondsen voor wetenschappelijk onderzoek met voorrang moeten worden toegekend, zodat de kwaliteit van geleverde diensten kan verbeterd worden.

Wetenschappelijk onderzoek

Epidemiologische bewaking en risico-analyse

De bewakingsprogramma's zijn voor het merendeel complementair met de basisonderzoeksprogramma's. Ze worden goedgekeurd door het overlegcomité Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)-FOD-CODA-CERVA en uitgevoerd door de medewerkers van het CCDD, ondersteund door het personeel van CODA-CERVA.

De voornaamste bewakingsprogramma's ondersteunen de acties van het FAVV op het terrein en betreffen verschillende belangrijke dierziekten, zoals salmonellose, BSE, varkenspest, Aviaire influenza, blauwtong,...

De bewakingsprogramma's steunen op de analyseresultaten die bekomen werden door CODA-CERVA of door de andere opsporingscentra van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ Vlaanderen) en ARSIA (Association Régionale de Santé et d'Identification Animales).

Inderdaad, op vraag van het FAVV en in het kader van de strijd op het terrein, maken de dierenartsen van het CCDD analyses en statistieken op betreffende de prevalentie van dierziekten. Gegevensbanken zoals SANITEL zijn uiterst noodzakelijke instrumenten bij dit werk. De meest gebruikte technieken zijn de monitoring en bewaking van dierenziekten, systemen die hulp bieden bij het beslissingsproces, risico-analyse en biostatistiek.

Wetenschappelijk onderzoek

De onderzoeken worden op macro-epidemiologisch niveau uitgevoerd. Ze doen vaak beroep op serologische analysen en nemen enkel deze parameters in acht die een impact hebben op één enkele pathologische agens (seropositiviteit, exploitatietype, vaccinatiemethode).

Tenslotte wijdt het CODA-CERVA zich aan de studie van nieuwe dierenziekten en de epidemiologie van dierenziekten, voornamelijk deze die een directe of indirecte impact hebben op de humane gezondheid alsook de studie van de rol van wilde fauna op de verspreiding van deze ziekten.
In dit verband, ontwikkelt het CODA-CERVA momenteel een strategie van nationale on line rapportering van nieuwe gezondheidsproblematieken (her)opduikende ziekten) in samenwerking met het FAVV, de regionale opsporingscentra en de betrokken universitaire faculteiten.